При ехографския преглед се установи, че имам ниско прикрепена плацента. Опасно ли е това и какви могат да са последствията? Юлианна Евтимова, Бургас

Ниско прикрепената плацента е първата степен на сериозно състояние в акушерството, което прави бременността и раждането високорискови.


Има различни форми на ниско разположена плацента. Честотата на патологията е около 0.5%. Тя се проявява най-вече при раждали жени. Среща се по-често в по-ранните срокове на бременността. Установяването й обаче през второто тримесечие не означава, че диагнозата е окончателна. В повече от 90% от случаите чрез “миграция” плацентата се измества към типичното си място – в горната половина на матката. Всъщност това не е точно преместване. През третото тримесечие с уголемяването на матката плацентата просто се отдалечава от вътрешния отвор на цервикалния канал поради удължаване на долния маточен сегмент.
Ниско разположената плацента е причина за неправилното положение на плода. Тя е пречка и за ангажирането на предлежащата част. Някои форми на патологията понякога предизвикват кръвотечения през втората половина на бременността. Характерно за тези кръвотечения е, че матката е спокойна, липсват маточни контракции. Силата на кървенето е различна и често е причина за преждевременно раждане.

Важно е да се уточни дали плацентата е прикрепена към задната, или към предната стена на матката. В първия случай тя ще затрудни евентуалното вагинално раждане, а при втория ще е причина за по-голяма кръвозагуба при цезарово сечение. Има случаи, когато и при ниско прикрепена плацента бременността протича спокойно и без усложнения докрай. Тогава в хода на раждането е нужно да се преценят степените на предлежание на плацентата. Вие не уточнявате в кой месец на бременността сте, така че най-важното е редовно да посещавате женската консултация. Установеното състояние на ниско прикрепена плацента изисква активно наблюдение и по-чест ехографски контрол.