Корем на бременна – звучи закръглено и респектиращо. За съжаление означава и доста свръхкилограми. Предлагаме ви бърза фитнес програма, чрез която по-бързо ще влезете в дънките отпреди раждането.

За корема

 • Легнете по гръб, сгънете краката в коленете, стъпалата да висят свободно във въздуха. Притискайте с длани бедрата. Стегнете мускулите на корема и тазовото дъно и натискайте в обратната посока. Дишайте.
 • Вариант: Лявата ръка натиска десния крак, след това сменяте.

  За седалището

 • Легнете по гръб, сгънете краката в коленете, опрете стъпалата на пода, изпънете ръцете покрай горната част на тялото. Стегнете седалището и тазовото дъно и ги повдигайте бавно нагоре, докато горната част на тялото и краката образуват права линия. Задръжте и отпуснете.
 • Повдигнете леко седалището и последователно изпъвайте първо единия, после другия крак във въздуха, задръжте и отпуснете.

  За гърба
  Седнете върху топка или на стол, наведете леко напред горната част на тялото и леко се подпрете с едната ръка. Повдигнете другата ръка до височината на главата и я задръжте там. Променяйте положението на китката, така че палецът, гърбът на ръката, дланта и кутрето последователно да сочат нагоре. След това сменете ръката.

  За талията

 • В изправено положение наклонете горната част на тялото настрани и протегнете едната си ръка високо над главата. След като повторите 5 пъти, сменете страните.
 • Легнете на една страна и се подпрете с едната ръка. Повдигайте бедрото и седалището от пода, докато тялото ви образува права линия. При това не се накланяйте назад или напред. Тренираните могат да повдигат и горния крак и свободната ръка.

  За гърдите

 • Седнете на стол или върху топка и сложете допрените си една до друга длани пред гърдите. Палците да се допират до гръдната кост. Притискайте дланите здраво в продължение на няколко секунди, след това отпуснете и повторете.
 • Легнете върху топката за гимнастика с опрени на нея бедра и се подпрете с длани на пода. Бавно сгъвайте и разгъвайте лактите. Никога не ги разгъвайте обаче напълно! При проблеми със ставите на китките можете да се подпрете и на юмруците си.