Чувала съм, че по време на раждане някои жени изпускат фекалии. Как мога да избегна това?

Наистина във втория етап на раждането заедно с напъването понякога жената неволно изпразва червата си. За да се избегне това, обикновено в българските АГ болници преди раждане на бременните се прави клизма (на Запад няма такава практика). 


Не се притеснявайте от тази процедура – тя не е болезнена.

Диана Димитрова, акушерка, магистър по психология, Училище за родители – Варна