Ултразвуковите вълни са механични колебания (трептения) с честота над 20 000 трептения в секунда (20 000 херца). Човешкото ухо долавя като звук трептения от 16 000 до 20 000 в сек. Над тази граница се говори за “ултразвук”. В акушерската практика се използва апаратура, която произвежда най-често 3 до 6 милиона колебания в секунда (3 до 6 мегахерца). Тези звукови вълни се долавят от специална система при прилепите. С нейна помощ те се ориентират и летят с висока скорост и в тъмни помещения. В акушерската практика ултразвуковият (ехографският) метод е въведен през 60-те години на миналия век от Ян Доналд. Днес той е един от основните и най-достоверните при акушерското изследване. Може да се прилага през коремната стена или през влагалището.


С помощта на ултразвука се виждат органите на малкия таз. Този диагностичен метод е наречен “образна диагностика”. Ултразвуковият апарат е много скъпо устройство, но той не извършва сам прегледа. Нужен е специалист с добра квалификация, с достатъчен опит и знания по акушерство.

Безопасно ли е?
Още от началото на приложението на ултразвуковите апарати се поставя и въпросът: “Безопасна ли е тази техника за все още незрелите тъкани на плода?” По поръчка на Световната здравна организация бяха извършени проучвания как влияе ехографският метод на опитни животни, включително и на маймуни Резус, които биологично са най-близки до човека. Не бяха установени никакви вредни влияния върху тъканите и различните физиологични функции на човешкия плод. С голяма сигурност се доказа, че ултразвуковите вълни, прилагани за диагностични цели, нямат неблагоприятно влияние върху плода през всичките стадии от развитието му – от ембрион до напълно зряло доносено бебе. Медицинските центрове по света вече разполагат с наблюдения на повече от 20 млн. бременни и новородени, проследявани в продължение на 30 години. Не са констатирани никакви неблагоприятни симптоми в развитието на поколенията. Още преди 20 години в България беше решено през 9-те месеца да се извършват най-малко три такива изследвания – в началото на бременността (7–11-а гестационна седмица), в средата (17–20-а г.с.) и в края (2 до 4 седмици преди термина). На практика обаче такова изследване се прави при всяко посещение на бъдещата майка в женската консултация.
За ултразвуковото изследване се взема съгласието на бременната (т.нар. информирано съгласие). В досегашната си практика съм направил хиляди такива прегледи и нито веднъж не е имало отказ от страна на бременната. Напротив – това изследване винаги е вълнуваща среща пред екрана на бебето и родителите му. Днес почти всички акушерски отделения и центрове в страната работят с ехографска апаратура.

Какво се вижда?
В началните срокове на бременността се установява броят на плодовете, дали плодът е жив, каква е дължината му, забелязват ли се някакви дефекти и пр.
Към средата на бременността се проследяват по-нататъшното развитие на плода и отговаря ли той на срока на бременността. Установяват се още сърдечната дейност на бебето, размерите на черепа му и на по-големите кости – бедрена и лакетна, положението на плацентата, количеството на околоплодната течност (увеличено или намалено) и др.
В края на 9-те месеца ехографският преглед дава по-пълна и по-точна информация за позата и размерите на плода и на плацентата и пр. В този период и по-малките аномалии стават по-видими. С по-голяма точност могат да се измерят костите на плода и да се прецени дали те отговарят на съответния срок на бременността. Виждат се по-добре и меките тъкани на плода – дефекти на диафрагмата и предната коремна стена, липса на един или и на двата бъбрека, аномалии на пикочния мехур и на сърцето.
В повечето случаи може да с определи и полът на детето. Той се съобщава само ако родителите имат желание да го научат. Ултразвуковото изследване на околоплодния мехур дава възможност да се извършат някои манипулации – амниоцентеза (пункция и аспирация на околоплодна течност), хориална биопсия (вземане на материал от хориона със специална игла), пункция на пъпната връв и изследване на фетална кръв. Ехографският метод позволява тези манипулации да са безопасни за бременната и за плода, но при едно задължително условие – да ги извършва отлично подготвен акушер.

Бъдещето
В световен мащаб ултразвуковата апаратура се развива много бързо. Апаратите остаряват само за няколко месеца и се заменят от все по-усъвършенствани модели. Към тях вече има и системи за проследяване на кръвотока в сърцето и в големите кръвоносни съдове на плода (цветна Доплер-кардиограма). И у нас в по-големите АГ центрове специалистите работят с триизмерни ултразвукови апарати, които дават обемен образ на наблюдаваните обекти. Разделителната способност на апарата непрекъснато се подобрява, което позволява да се видят действителният образ на наблюдавания обект и неговата вътрешна структура. Все повече се усъвършенства и квалификацията на лекарите, които използват тази техника в ежедневието си. А това означава повече спокойствие за бъдещите майки и увереност, че ги очаква среща със здраво бебе.