Срещнахме се с кмета на община Елин Пелин – Ивайло Симеонов, неслучайно. Разговаряхме с него за мотивацията, която е необходима на младите хора в България, за да създават семейства и да се раждат повече деца. В следващите редове ще разберете за кампаниите и проектите, които подпомагат майчинството.

Г-н Симеонов, Вие сте кмет на община Елин Пелин. Каква е Вашата концепция за насърчаването на раждаемостта в града?

Като управленски екип, ние сме създали една програма, която е изключително ориентирана към млади семейства. А от много години темата за демографския срив в страната е един от основните приоритети, разглеждана от страна на управлението. Тук ние в община Елин Пелин направихме една специализирана програма, която е за насърчаване на раждаемостта и е съсредоточена в няколко основни точки. Тази програма е за финансово стимулиране на млади семейства с новородени деца, като за първо, второ и трето дете ние даваме почти двойна сума, отколкото държавата подсигурява. За трето дете в семейството Община Елин Елин отпуска до 1500 лв., като всичко това е съобразено с критерии за качество на живот като: образование на родителите, здравно осигуряване и ваксини, платени данъци за собственост, децата в семейството да посещават детска градина и/или училище – всички тези добри условия за отглеждане на деца. Критериите, заложени в програмата, са ориентирани към това да не се дават пари просто за да се раждат деца и една конкретна група да се възползва от отпуснатите суми, а и да има предпоставки за качествен живот на малките деца, за да могат утре те да бъдат активни граждани и участници в нашето общество.

 Как подкрепяте бъдещите и настоящите родители?

Освен с финансовата подкрепа, която Община Елин Пелин отпуска на новородените, големите фирми инвеститори, които са на територията на общината, са информирани за провежданата всяка година инициатива и се включват като партньори и спонсори в нея. През февруари организираме награждаване и церемония, предназначена за всички новородени деца в община Елин Пелин през месец януари и в същото време ги даряваме с един много сериозен пакет от неща, които са необходими за първите няколко месеца за отглеждане на детето. В подаръчните комплекти има памперси, биберони, шишенца за мляко, играчки и други необходими неща, които се налага да се купуват първите няколко месеца.

Какви са плановете ви за децата в града и от какво зависи реализирането им?

Истината е, че в България проблемите с демографския срив са двупосочни и са свързани. Едната причина за демографския срив са репродуктивните проблеми на младите хора. Днес в България семействата, борещи се с различни репродуктивни проблеми, са над 200 000. От друга страна са семействата, които не искат да имат повече от едно или максимум две деца. Всички детски градини, които са на територията на общината, са ремонтирани почти основно и може би има една или две градини, които ще бъдат завършени в рамките на следващата година. По този начин всички те ще имат нов облик, с нови детски площадки, дограми, изолация на сградите и физкултурни салони.

Има много детски площадки почти навсякъде в града, има зона за игра на децата и мисля, че това е предпоставка младите семейства да искат да имат повече деца. Наблюдава се увеличение на раждаемостта. В момента в София област ние сме на четвърто място по раждаемост, като това е на база градове, а не на база относителен брой жители. Ако се смята пропорционално на брой жители, община Елин Пелин е на първо място, което изключително ме радва. Имаме чисто нова завършена детска градина в село Нови хан, защото това е селото в цялата Софийска област с най-висок прираст за миналата година, независимо че броят на децата се увеличава и по механични способи от гледна точка на това, че там има много млади семейства, които идват да живеят в нашата община.

Заедно с Алианса на българските акушерки отбелязвате Световната седмица на кърменето. В какво се изразява съвместното ви партньорство?

Съвместната ни работа с Алианса на българските акушерки за отбелязването на Световната седмица на кърменето беше много добра. Ние работим с изключително много организации. Това е една професионална организация, която се е наложила в България, тя е една от активните в сферата на здравеопазването, затова и ние я подпомагаме, както и тя нас. Целта на нашето сътрудничество е да популяризираме ползите от кърменето. Говорихме за това каква е възможността да се направят зони за кърмене в парковете, където майките да имат комфорт и да се стимулира кърменето, макар и на открито. Мисля, че през следващите години това предстои да се направи в общината.

По време на Световната седмица на кърменето (през месец август) представихте прожекции на майките в град Елин Пелин, свързани с кърменето и ролята на акушерката при раждането и след това. Какъв беше отзвукът?

Информацията по тази тема е изключително интересна за родителите. Отзвукът е положителен, защото се стимулират тези естествени процеси, които в последните години се изместиха. Според актуалните данни повечето жени предпочитат секциото пред естественото раждане, и то с оглед на други интереси, а не че имат проблем да родят естествено. Относно кърменето също се наблюдава подобна тенденция – за съжаление, повечето майки прибягват към изкуственото хранене. Мисля, че такъв тип филми и това допълнително образование биха променили тази концепция и след участие в подобни инициативи все повече майки ще се ориентират към естествените форми на отглеждане на децата.

Обръщате голямо внимание на родителството и децата. Поздравяваме Ви! Какви са мотивите Ви за тази дейност?

Това, което споменах по-рано относно проблемите с демографския срив, обезлюдяването, както и фактът, че дори големите фирми инвеститори, които идват в общината, казват, че няма достатъчно хора в страната и работна ръка. Аз мисля, че ако ние не си сложим за приоритет, а ние сме го направили, да се отлеждат и раждат повече деца в България, един ден ще се изправим пред ситуацията, в която няма да има българи в България. Затова и се опитахме да наложим едно мото на община Елин Пелин: „Най-доброто място за отглеждане и възпитаване на деца“. Мисля, че с всички нови проекти, които в момента реализираме – спортни съоръжения, довършваме басейн в град Елин Пелин и започнахме нов в село Равно поле, градим и нов физкултурен салон в едно от общинските училища, го осъществяваме на практика. По този начин се опитваме да създадем една хубава среда, в която децата ни да растат, да се развиват и да се надяваме – да искат да останат в страната, в която са родени.

Какво според Вас трябва да се промени в страната ни – в глобален аспект, за да се насърчат младите хора да създават семейства и деца?

Този въпрос е много тежък, не може да бъде изказан в рамките на това интервю. Като цяло проблемите са изключително много. Много семейства се разбиват още в началото, вече почти няма семейства, които да издържат повече от 5–10 години, или процентът им е много малък. Това нещо се наблюдава като масов процес, както и цялата тази динамика на живот, липсата дори на вяра, ако щете, това, че църквите са празни, възпитанието в семейството и в училище, а не на последно място и предаванията, които се гледат по телевизията. Всичко това дава отражение и изкривява съзнанието и морала на българите. Ако се работи повече в посока на морала, може би няма да се получава този разрив в семействата. Хората вече гледат много егоистично на живота си. Всеки си казва, че работи много и заслужава също много – да има повече време за себе си, но едно семейство не означава егоизъм, а означава преди всичко отдаденост.

Кои са малките стъпки към справяне с демографската криза?

Малките стъпки са именно тези неща, които ние правим в общината. А това са създаване на площадки за игра, подпомагане на младите семейства, обучаване и създаване на някаква форма на психологическа подкрепа, например семейни консултации за младите семейства, за да решават по-лесно проблемите си, защото несигурността в семействата е една от причините да не искат да имат много деца. Най-важното според мен обаче се свежда до морала. Да не се гледа на децата като задължение просто да имаш деца. Тогава обществото ни ще бъде много по-различно, макар и да звучи само пожелателно.

Разговора проведе Даниела Граховска