Според последните налични данни от по-широки национални проучвания от 2014 и 2020 г., в които темата за кърменето също е включена, се наблюдава тенденция към намаляване на процента на бебетата, кърмени в първите дни след раждането – 86,3% през 2014 г. и 82,8% през 2020 г.

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ

Все пак в България показателят остава около средния за развитите страни. Това стана ясно от думите на доц. д-р Наталия Ушева, д.м., зам.-декан на факултет "Обществено здравеопазване" в Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" във Варна, която изнесе данни специално за читателите на Varna24.bg. Припомняме, че до 7-ми август в морския град се проведе Световната седмица на кърменето, по инициатива на Медицинския университет.

У нас се наблюдава лек прогрес по показателя за ранното начало на кърменето – от 4,6% през 2007 г. до 10,4% през 2020 г., но въпреки това е много по-нисък в сравнение с показателите на други страни с висок среден доход (там нивото е около 50%).

Според проучване от 2019 г. сред 11 развити европейски държави (Белгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Норвегия, Хърватия, Швейцария и Швеция) средно едва 25% от кърмачетата на 6-месечна възраст в Европа са изключително кърмени, което нарежда региона на последно място сред другите световни региони. Разбира се, има висока вариация в показателите на различните страни, но цялостната картина показва необходимост от промяна.

По отношение на индикатора за прием на кърма изобщо между 56 и 98% от кърмачетата в тези 11 страни започват да приемат кърма след раждането.

Две деца се оказаха с изгаряния след инцидент по време на семейно тържество

Най-високи са показателите в Норвегия (98% инициация на кърмене, 71% кърмене на 6 месеца и 35% кърмене на 12 месеца).

Данните сочат, че близо половин милиард работещи жени в света не получават право да ползват отпуск по майчинство, а много повече се оказват без подкрепа за кърменето, когато се върнат на работа.

Източник: https://www.burgas24.bg/