Важното е да наддава на тегло

В първите седмици след раждането при някои бебета сукателният рефлекс може да не е добре развит и те лесно да се задавят. Ако обаче бебето ви наддава добре, това може да е знак, че суче лакомо и затова се дави. Изправете го за няколко минути да си поеме дъх и после отново му предложете гърдата.


Известни са препоръките едно хранене на бебето да продължава 15–20 минути. Ако обаче вашето дете не желае да суче повече от 5 минути, не е нужно да го насилвате. Има три индикации, които са знак, че то получава достатъчно мляко. Първата е, че не се буди и не плаче от глад скоро след хранене. Втората е, че не страда от запек и третата е, че наддава добре, или по около 200 грама за седмица (общо 800 грама за месец).

Ако тези условия са налице, няма място за тревога. 

Д-р Татяна Ралчева, педиатър, Национално сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ – София