Във всяка монотеистична религия, която изповядва вярата в един върховен Бог, присъстват свети персонажи, които са сподвижници, ученици или борци за налагането на съответната вяра. Широко разпространени и днес са имената на учениците на Иисус Христос: първоапостолите Петър (от латински “камък”), Андрей (от гръцки “мъжествен, храбър”), Павел (от латински “малък”), Сим(е)он (от еврейски “този, който изслушва”), Яков (от еврейски “препъвач”), Йоан (от еврейски “Божия благодат), Филип (от гръцки “любител на коне”), Тома (от еврейски “близнак”).


Имената на старозаветните персонажи са често използвани в еврейската именна система. Такива са Авакум (”борец”), Авел (“преходен”), Азария (“Божия помощ”), Даниил (”Божи съдник”), Исаак (”Бог се смее”), Йезекиил (”Бог укрепва”), Йосиф (”Бог ще добави”), Йоаким (”Бог въздига”) и много други.

Част от мюсюлманите в България, т.нар. алиани, дават на новородените деца името Али (“висш”), Мустафа (аналог на Св. Георги), Муса (аналог на Св. Симеон), Ак Язълъ (аналог на Св. Атанас), Джабраил (аналог на Архангел Гавраил).