Творецът Велислава Арабаджиева представя един много забавен проект – подходящ е за закъснял подарък или пък за вас самите.

Необходими материали: кълбо прежда, подходяща кука, ножица, игла и копче.

 IGP0456

Направете малко възелче в началото на преждата, вземете куката и я прекарайте през него. Наметнете преждата през куката и прекарайте през възелчето. Направете това 12 пъти или повече в зависимост от дебелината на преждата, но винаги числото трябва да е четно. Без да вадите куката, я промушете през втората бримка, след самата кука, наметнете преждата през нея и изкарайте през бримката. Сега имате две бримки на куката, наметнете отново през нея и издърпайте през двете бримки едновременно. Това е т.нар. нисък пълнеж.

Без да вадите куката, наметнете отново през нея и прекарайте през същата бримка от основата, в която направихте ниския пълнеж. Намятате отново и изкарвате през бримката, правите още една наметка и изкарвате през първите две бримки на куката, отново намятате и изкарвате през последните две. Това се нарича висок пълнеж.

Пропускате бримка от основата и повтаряте отново нисък и висок пълнеж в следващата по ред такава. В края на реда правите верижка от една бримка (като в началото), пропускате първата бримка и повтаряте отново, като при ред едно. Правите това, докато не достигнете необходимата дължина или с около два-три сантиметра по-късо от обиколката на чашата. Срежете конеца на около 5–7 см от плетивото.

 IGP0475

Започнете новия ред на 2–3 бримки от края на вече изплетеното парче. Направете верижка от една бримка, наметнете през куката, прекарайте през първата бримка, от която сте започнали реда, прекарайте обратно, отново наметнете и изкарайте конеца през трите бримки едновременно. Направете това до края на реда, като оставите еднакъв брой бримки от двете страни. Направете верижка от една бримка, обърнете плетивото и повторете стъпките от предишния ред.

Повтаряйте реда, докато достигнете обща дължина с около сантиметър повече от обиколката на чашата. При последния ред повторете последната бримка два пъти. Без да вадите куката, направете верижка от две бримки, прескочете следващите две и завършете в последните две бримки, както в началото на реда. Срежете конеца. С помощта на игла приберете всички стърчащи конци.

 IGP0479

За финал зашийте копче в началото на плетивото, като го позиционирате спрямо дупчицата, която направихте за него в другия край.

 IGP0494

Aвтор и фотограф: Велислава Арабаджиева, творец, които има грижата да радва очите ви с авторски плетива и аксесоари във всеки брой на списание "9 месеца".

Посетете страничката й във фейсбук: www.facebook.com/ohsweetpie