В България от 13 март 2020 г. беше въведено извънредно положение, а след приключването му, влезе в сила извънредна епидемиологична обстановка, отново налагаща рестриктивни мерки по отношение на свижданията в болничните отделения. Вече пет месеца тези мерки продължават да бъдат в сила, като в обхвата им влиза и достъпа на родителите до неонатологичните звена. Глобалният Алианс за Грижа за Новородените (Global Alliance for Newborn Care - GLANCE) стартира кампания "Без раздяла. Заедно за по-добра грижа!". Фондация "Нашите недоносени деца" е част от глобалната кампания, а целта на инициативата е да се осигури достъп на родителите до бебета им по време на COVID-19.

Достъпът на родителите до неонатологичните звена е или много ограничен или абсолютно забранен. Това в началото някак беше оправдана мярка, тъй като не знаехме още с какво си имаме работа. Няколко месеца по-късно се видя, че това по-скоро има негативни дългосрочни ефекти върху бебетата, чисто развитийно и като връзка с родителите им, върху психичното здраве на родителите им също, отколкото са големи щетите от коронавируса. През последните месеци дори СЗО излезе с препоръки, които насърчават това бебетата да не бъдат разделяни от родителите им заедно с подходящи предпазни мерки. Факт, е че и самите лекари също не живеят в отделенията и също имат досег с външния свят. Идеята е майката и бебето да бъдат оставени заедно през цялото денонощие, когато това е възможно. Да бъда насърчавано и кърменето, кенгуру- грижите. Няма до момента данни, че през кърмата може да се предаде коронавирус“, каза за Радио Благоевград Маргарита Габровска от Фондация „Нашите недоносени деца“.

Фондация "Нашите недоносени деца", с подкрепата на неонатологични отделения в страната, както и в съгласие с препоръките на Световната здравна организация, депозира Отворено писмо до Министерство на здравеопазването, в което препоръчва преразглеждане на режима на достъп и осигуряване на възможност за посещения, практикуване на кенгуру-грижи, кърмене и носене на кърма от родители, изписани от болничното заведение.

Родителите не са посетители. Те са част от грижата за собствените им деца в неонатологичните отделения и би следвало да бъдат включени по някакъв безопасен начин. Тъй като се изпада в ситуация, в която едно бебе е изписано без да бъде докоснато дори от родителите си през целия му престой в отделението, което е изключителен шок за семейството“, поясни Габровска.

Обратна връзка след това отворено писмо все още няма, а комуникацията с Министерството на здравеопазването е трудна, каза още Маргарита Габровска:

Ние не спираме да упорстваме и да търсим диалог и всъщност да търсим отговор - кое точно създава затруднение, тъй като неправителствена организация ние сме наясно с проблемите в тази област и сме на разположение за съдействие“.

През месец май Фондацията стартира и количествено анкетно проучване сред семейства на преждевременно родени и новородени с влошено здравословно състояние, родени след 31.12.2019 г., чиято цел е да проследи промените в достъпа на родителите и близките до неонатологичните звена, както и динамиката в практиките, свързани със семейно-ориентирана грижа и включване на родителите в грижите за децата им през болничния им престой.

Източник: bnr.bg