Преминала през различни изпитания – участвала в три войни, местена и преструктурирана, закривана, опожарявана, надстроявана, преименувана, днес, въпреки предизвикателствата, тя успява да задържи водещите си позиции в региона.

50-годишната певица Росица Пейчева е в очакване на рожба

Това е една много сериозна история, период, в който през лечебното заведение са преминали много медици, които са давали и дават всичко за живота на пациентите. Това са години на непрекъснати грижи за здравето на пациентите, независимо дали е мирно или военно време, коментира полк. Д-р Ангел Гозманов, началник на МБАЛ-Пловдив.

По думите му, въпреки всички изпитания, болницата е оцеляла благодарение на професионализма и силния колективен дух. С почит и уважение полк. Гозманов се обърна към всички техни учители, които са дали своя принос за нейното развитие.

Ние се гордеем, че сме част от ВМА. Развиваме се като една модерна болница, която може да се справи с предизвикателствата на времето. Това се дължи на усилията, които полага ръководството на ВМА и лично генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS за нас и останалите периферни болници – с осигуряване на модерна апаратура, подготовка и създаване на собствени кадри. С радост и гордост мога да заявя, че в редиците ни са вече част от лейтенантите, част от първия випуск военни лекари. Това е нашето бъдеще, изтъкна още началникът на Военна болница-Пловдив.

Реновирането и технологичното обновление на ВМА ще продължат и занапред – с различни темпове и съизмеримо с постиганите резултати, заяви от своя страна полк. доц. Иван Попиванов, заместник-началник на ВМА. Той благодари на своите колеги за екипната работа и стоицизма през всички тези години.

В Чипровци семействата с новородени ще получават по 1000 лв.

По случай 135-ата годишнина служители на МБАЛ-Пловдив бяха наградени за дългогодишна служба и висок професионализъм със заповеди на министъра на отбраната, началника на отбраната и началника на ВМА.