1000 лева да получават семействата на новородени бебета в Чипровци, реши общинският съвет.

КАЛКУЛАТОР ЗА ПОЛА НА БЕБЕТО

Парите се отпускат на родители, които са с  постоянен или настоящ адрес в общината. Те подписват и декларация, че  в следващите три години няма да се преместят да живеят на друго място. Средствата, заложени в бюджет 2024 за финансовата помощ е 19 000 лева.

Общинският съвет одобри бюджета на Чипровци за тази година. Утвърдената стартова рамка е 6 738 437 лв. Планираните местни приходи са  3 939 141 лв. Целева субсидия за капиталови разходи е 654 800 лв. Близо 872 хиляди лв. са преходен остатък. Програмата за капиталовите разходи е за 3 635 429 лв.

Защо е добре да родим първото си дете между 25 и 35 години

Нов общински дълг няма да бъде поеман през тази година. Общината има просрочени задължения в размер на  3000 лв., а просрочените ѝ вземания са 10 пъти повече - 30 222 лева.

Източник: https://www.konkurent.bg/