Елин Пелин е една от общините с високи данни за раждаемост и ръст на населението в Софийска област. През последните години децата, родени на територията на общината, се увеличават, а спокойствието в малкия град, лесният достъп до детска градина и училище, привличат все повече млади хора, които избират община Елин Пелин за свой дом.

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ

1248 са новородените бебета в семейства с постоянен или настоящ адрес в община Елин Пелин от 2017 година досега , а само за периода януари - септември 2023 година те са 106. Тези данни са резултат от успешната програма на Община Елин Пелин, насочена към подпомагане и подобряване на условията за живот за младите семейства. Важна роля в нея е инициираната от кмета на община Елин Пелин, г-н Ивайло Симеонов, целенасочена политика, свързана със стимулиране на раждаемостта и подобряване на условията на живот.

От 2017 година насам в община Елин Пелин действа Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете и постоянно се създават и надграждат благоприятни условия за младите хора да създават семейства и да отглеждат децата си в Елин Пелин.

"Дългосрочен приоритет на Общината е да мотивира младите семейства в Елин Пелин да имат повече деца. Полагаме комплексни усилия в тази посока - както да осигурим необходимата социална и образователна инфраструктура и да подобрим вече съществуващата, така и да предложим съответните финансови стимули за семействата", коментира кметът Ивайло Симеонов.

Вече 7 години Община Елин Пелин предоставя финансова помощ при раждане на дете, която е по-голяма от помощта, отпускана от държавата и не е обвързана с доходите на семействата. По предложение на кмета Ивайло Симеонов в началото на тази година бе направено ново изменение на Наредбата за финансова помощ, прието с Решение №1035 по Протокол №47 от 26.01.2023 г. на ОбС-ЕП, приложима за деца родени след 01.01.2023 г.

Сами Хосни и Мила ще стават родители за втори път

Според заложените в наредбата критерии размерът на помощта може да достигне 5000 лв. за трето дете. Това е най-голямата сума, отпускана от местните власти в страната в подкрепа на младите семейства и ефективен инструмент за промяна на демографските показатели. Чрез новата редакция на наредбата от януари 2023 г. са увеличени и сумите, които родителите получават от Общината за първо и второ дете, като са конкретизирани и етапите за отпускане на помощта - при раждане на детето, при постъпването му в детска градина и при започване на училище, както следва: 1 000 лв. – максимална сума за първо дете /отпуска се на три етапа/. 2 000 лв. – максимална сума за второ дете /отпуска се на три етапа/. 5 000 лв. – максимална сума за трето дете /отпуска се на три етапа/. За съпоставка, сумата, която държавата предоставя при раждане на първо дете, е 250 лв., за второ – 600 лв., за трето дете е 300 лв., а за всяко следващо - по 200 лв.

Една от основните причини младите хора да изберат община Елин Пелин като място за живот е грижата за децата и осигуряването на добри условия за отглеждане на най-малките. Важна част от инфраструктурната програма на Общината е свързана с обновяване на детските градини, училищата, спортната база и читалищата – местата, където се работи с деца. През последните години се обновиха и разшириха детските градини в с. Мусачево, с. Нови хан, с. Петково, с. Равно поле, с. Лесново, с. Доганово и гр. Елин Пелин. Направен е основен ремонт на училището в с. Габра; има обновяване на материалната база в ОУ „Стефан Стефанов", с. (гара) Елин Пелин; извършени са голям брой ремонтни дейности в училищата в селата Нови Хан, Лесново и Доганово. В с. Равно поле ремонтът на училищната база през 2021 г., включваше и нова топлоизолация на сградата. В двора на НУ „Христо Ботев" в гр. Елин Пелин бе изграден нов спортен салон, а през 2023 г. се обнови и базата на най-голямото училище в общината - СУ „Васил Левски", гр. Елин Пелин. Влагат се средства в реновирането на детските площадки и се обновява базата на 16 читалища, разположени на територията на общината, в които децата участват в много танцови и музикални школи и клубове по интереси.

Източник: https://www.actualno.com/