Отпускът по майчинство свършва и вие вече искате да започнете работа. Преди това обмислете много добре какво точно желаете. Обикновено след такова дълго отсъствие жените се чувстват несигурни – те знаят, че искат повече, но не знаят какво. Основното е да си зададете няколко въпроса. А отговорите ще ви ориентират как да действате.

Каква е целта ми?
За някои е съвсем ясно – парите от таткото не са достатъчни за по-големите разходи след детето. Ако това е водещият мотив, по-лесно е да се намери работа, тъй като претенциите по отношение на работното време или на същността на работата не са твърде големи.

По-трудно е, когато имате избор – да се върнете на предишното работно място, или да търсите ново, да имате по-високи приходи, или признание в професията.
Пак е добре да отговорите на няколко въпроса:

 • Защо искам да започна работа?
 • С колко време разполагам?
 • Какво искам да работя?
 • Как ще съвместявам семейството и работата?
 • Какво мога да правя?
 • Престижна работа ли търся, или възможност да печеля?

  Какви умения притежавам?
  Някоя вечер отделете време и напишете всичко, което умеете: да поемате отговорност, да организирате празненства, да водите икономично домакинството, да готвите, да шофирате, да работите с компютър, да реагирате бързо, да изслушвате, да сте делова, да умеете да внасяте ред... Така ще установите, че времето, посветено на отглеждането на детето, не е било загубено, а е помогнало за формиране на личността ви, за изграждане на организаторски и импровизаторски умения, търпение, гъвкавост и толерантност.

  Какво още да науча?
  В зависимост от желаното работно място може да се наложи да посещавате курсове за допълнителна квалификация – за работа с компютър, за управление на моторно превозно средство и т.н.

  Къде мога да получа допълнителна информация?
  Една възможност например е бюрото по труда във вашата община. Там можете да научите в кои сфери се предлагат работни места. От бюрото могат да ви насочат и към курсове за преквалификация.

  Как семейството ще ми помага?
  Преди да започнете работа, изяснете някои детайли:

 • На кого ще поверите детето – на бабите и дядовците, на детегледачка, или ще го дадете на детска ясла (детска градина)?
 • Как ще се разпределят домакинските задължения?
 • Как вашият партньор може да ви отменя в някои дейности?

  Как да си намеря работа?
  Налага се да проявите активност на всички нива – да установите контакт с бюрото по труда, да проверите възможностите на предишното си работно място, да разговаряте с колеги и с приятели, да следите обявите в пресата и в интернет или сама да дадете обява. Дълбоко грешите, ако смятате, че на 30 или над 30 години сте твърде стара за ново професионално поприще! Не е зле да си припомните на каква възраст мъжете (понякога и жени!) стават президенти, министри, депутати...