Момчето Дева притежава изключителна наблюдателност, която му позволява да преценява всичко и всички, но и го стимулира да е критично към себе си и към другите.
От бебе то прави впечатление на мислител. Ако наблюдавате внимателно погледа му, ще забележите, че в някои моменти той спира да шари, сякаш малкото момче прави поредното си дълбоко прозрение. Странно е, че по-късно и буйните игри привличат малкия господин Дева, но като че ли той се чувства най-комфортно, когато е само в собствената си компания, насаме с мислите и плановете си.

Момичето
Смайващо е как малката госпожица Дева се стреми към знанието и от невръстна възраст с най-голям интерес опознава заобикалящия я свят.
Госпожица Дева проявява странна взискателност по отношение на компанията си. Тя не се сприятелява с всеки. Избягва прекалено шумните и агресивни деца. Предпочита тихите занимания.


Характерно за момичето Дева е, че не е особено щедро. До всичко, което е негово притежание, други не бива да се докосват. В това отношение не е зле да му се внушава колко благородно качество е щедростта...