Какво може
 Тича добре.
 Съобщава редовно за физиологичните си нужди и успешно ползва гърнето.
 Може да откопчава три копчета.
 Чертае крива затворена линия.
 Разбира много добре какво му се говори и може да бъде убедено с думи.
 Задава разнообразни въпроси от най-различни области.

Как да му помагате
 Стимулирайте стремежа на детето към самообслужване, което по-късно ще му помогне по-лесно да се адаптира към живота в детската градина.
 Оставяйте го да рисува свободно в границите на листа и заедно разглеждайте и коментирайте какво е нарисувало.


 Подсещайте го да ползва гърнето преди и след разходка, преди и след хранене, в моментите, когато се е заиграло.
 Отворете ушите и душата си за неговите въпроси. Отговаряйте му обстоятелствено. Не използвайте лаконичното и нищо незначещо „Така”. Още по-малко пък „Не знам”. Дори и да не знаете, уверете го, че ще потърсите отговора на въпроса му в умните книги и ще му го съобщите с малко закъснение.