Синът ми е на 1½ год. Трябва ли да определям в какво положение да заспива?

Детето ви е достатъчно голямо, за да си избере само начина на спане. Ако през нощта му стане неудобно, то инстинктивно ще промени позицията на тялото си. Ако заспи на столчето в колата и главата му клюмне настрани, не му слагйте възглавница от страх, че ще си изкриви врата. Почувства ли болка, то само ще премести главата си или ще се събуди.