Според проучване, проведено в Манхайм (Германия), посещаването на детска градина се отразява благоприятно върху говорните умения на децата. Колкото по-дълго детето ходи на детска градина, толкова по-малък е рискът то да се нуждае от помощ за развитието на говора. В проучването са включени 2744 първокласници. Според специалистите 18% от тях имат нужда от специализирана помощ за усвояване на говорни умения. Тези деца не са посещавали детска градина.