Доц. д-р Румен Бостанджиев е сексолог и семеен терапевт и с него отваряме прозореца към една важна тема, за която се говори малко и не толкова шумно – отношенията между родителите след появата на бебето -- тогава, когато става трудно, а ние се питаме... има ли формула за пълно щастие.

(Не)осъзнатото родителство и след това

Днес повечето родители могат съзнателно да планират появата на детето. За съжаление, не винаги това се случва по план. Непланираната бременност е сериозно изпитание, с което малко двойки се справят успешно.


Дори и планирана, появата на дете, може да изненада неприятно родителите. Това се случва при прекалено романтични очаквания, в които неизбежните трудности при отглеждането на малкото дете са били подценени.
Ако искаме да избегнем тези неблагополучия, добре е от една страна да поеме личната си отговорност за избягване на нежелана бременност, а от друга -- да направим този отговорен избор тогава и с този партньор, с който сме сигурни, че искаме да продължим в доживотното предизвикателство да бъдем родители.

Време е да потърсим помощ…

Справянето с конкретните трудности в живота на семейството от край време е предполагал посредничеството на трета, неутрална, добронамерена и компетентна страна. В миналото тази роля се е изпълнявала от по-възрастните и опитни кумове, или от други авторитетни фигури в общността, притежаващи необходимата мъдрост. Днес подкрепата на семействата, изправени пред неизбежните конфликти на семейния живот, най-професионално може да се окаже от семейните терапевти. Образованите българи вече не се колебаят да търсят психотерапевтична помощ. Важно е да знаем, че при проблеми в отношенията несравнимо по-ефективна е не индивидуалната, а двойковата и фамилната терапия.

За основната цел на една семейна общност

Обикновено мъжът и жената се събират и заживяват заедно за да си бъдат опора и подкрепа в осъществяването на най-важните си житейски планове. Това включва създаването на дом, семейство и деца, предаването на семейните традиции, ценности и мечти. Чудесно е, ако партньорите могат да се подкрепят и в професионалното си развитие, независимо, че това не е задължително условие за семейното щастие. Факт е, че чувството за пълноценна принадлежност и опора в семейната общност е една от основните предпоставки за дълголетие, добро здраве и висока удовлетвореност от живота. 

Когато децата стават свидетели на погрешни модели…

Една от отговорностите на родителите е да предоставят на децата си модел на достойни отношения между мъжа и жената, между майката и бащата. Невинаги отношенията в семейството са щастливи. Това, което може да  покажем на децата си в такива случаи, е как хората могат да запазят уважение и зачитане помежду си и колкото и да е трудно, да продължат да търсят личното си щастие.

Да съхраним любовта, онази, която ни е събрала…

Няма универсална рецепта за семейно щастие. Много изследователи се опитват да открият различни ключови фактори за щастливите и дълготрайни семейни отношения. Безспорно е, че взаимното еротично привличане, дълбоката емоционална свързаност и духовна общност, както и осъзнатия избор да търсиш личното си щастие през благоденствието на семейството, са решаващи предпоставки. Аз често използвам метафората, че семейният живот е като градинка, за която, ако ежедневно се грижим, все ще има какво да берем.

Да се учим

Безспорно се учат уменията за хармонично общуване и първите ни учители са нашите родители. Невинаги техните уроци са най-добрите и много често се налага да се учим по трудния начин от личния си опит и собствените си грешки. Ако и двамата във връзката обаче имат желание взаимно да се подпомагат в стремежа си да бъдат щастливи заедно, няма как да не постигнат добри резултати.