Нова директива на еврокомисаря Ферхойген сменя старите правила от 1988 г. “Здравето и безопасността на децата не подлежат на обсъждане и с тях не могат да се правят никакви компромиси. Ето защо ние трябва да гарантираме безопасността на детските играчки, които се продават на европейския пазар.” С тези думи Гюнтер Ферхойген, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по индустриалните въпроси, в края на януари 2008 г. обоснова внесената от него в Европейския парламент директива, която обединява най-новите стандарти за здраве и безопасност при производството на детски играчки. Директивата, по която бяха направени повече от хиляда предложения, трябва да замени и да модернизира старите правила от март 1988 г. В Европейската комисия очакват новите мерки да бъдат одобрени с гласуване до края на годината. В директивата на Ферхойген безопасността, подкрепяна и от Меглена Кунева, българския еврокомисар по защита на потребителите, е поставена на първо място. Особено строги са предлаганите правила при използването на химични субстанции в играчките. Призовава се изцяло да бъдат премахнати канцерогенните и токсични химикали при производството на играчки за деца. Предвижданите мерки в новото европейско законодателство са в три основни направления. Първото е свързано с по-високите изисквания за безопасност на играчките, второто предвижда производителите и вносителите да носят по-голяма отговорност за производството, разпространението и вноса в Европейския съюз. Мерките в третото направление въвеждат по-строги правила при надзора на този вид стоки. Целта и в трите насоки е максимално да се намалят нещастните случаи, причинени от детски играчки.


На първо място се забранява употребата на химични съставки, които могат да причинят рак, т.нар. CMR (канцерогенни, мутагенни или токсични за възпроизводството) съставки. Предвижда се да се понижат позволените нива на съдържанието на някои канцерогенни съставки като живак и олово. Забраняват се ароматите, които могат да доведат до алергични реакции. Производителите са задължени да поставят подходящи предупреждения, за да се подобри превенцията на инциденти. Налагат се по-строги правила за предотвратяване и на нещастни случаи, дължащи се на попадането на малки парченца от детските играчки в дихателните пътища на децата. Забраняват се играчките, здраво закрепени към хранителен продукт, които изискват той да се консумира, преди да се стигне до играчката. Производителите се задължават да предоставят разбираема техническа информация за играчките, така че властите за надзор на пазара да могат да проверяват техния дизайн и производство, както и да се акцентира на видимостта на символа СЕ. Държавите–членки на ЕС се задължават да засилят наблюдението и контрола както в отделните страни, така и по границите на ЕС. Държавите–членки на ЕС трябва да налагат наказания, ако производителят или вносителят на детски играчки произвежда или продава стоки, несъобразени с изискванията за безопасност, посочени в директивата на Ферхойген.

Меглена Кунева иска забрана на магнитите в играчките Българският еврокомисар Меглена Кунева предлага да се забранят магнитите в детските играчки. Те са особено опасни и са причинили няколко смъртни случая в САЩ. Малките парченца магнит могат да бъдат отлепени и глътнати от малчуганите, без дори родителите им да разберат. Оловото също е опасно, то се съдържа в някои бои и е отровно, а, както е известно, децата слагат всичко първо в устата си.
Меглена Кунева препоръчва да се купуват играчки от сигурни търговци. Според нея вероятността те да са проверили каква стока продават е много по-голяма, защото тези търговци знаят, че винаги могат да бъдат контролирани и да им се потърси отговорност. Г-жа Кунева съветва потребителите да не се подлъгват по евтините играчки, защото всичко за левче е “играчка-плачка”. Важно е и да се четат етикетите, да се следи срокът на годност, да се държи на високото качество, да се сигнализира при продажба на некачествени детски играчки и други стоки на пазара.

Нов потребителски индекс на стоките
Нов потребителски индекс, който представлява база за сравнение между цените на стоките, тяхната безопасност и оплакванията на потребителите, въвежда еврокомисарят Меглена Кунева. Той ще е инструмент за анализ от гледна точка на потребителите и ще наблюдава цените, търсенето, оплакванията, безопасността и удовлетвореността на купувачите от 500 стоки и услуги в страните–членки на Европейския съюз. Очакванията на Комисията за защита на потребителите са инструментът да заработи още тази година. Според г-жа Кунева сравнението между страните в Европейския съюз “ще одраска” самочувствието ни, но ще ни накара да се състезаваме с другите страни–членки в сферата на безопасността на стоките.
Евродепутатите обсъждат и ползите от създаването на общ европейски етикет за потребителска безопасност като добавка към обозначението СЕ за всички стопански субекти, в това число и за детските играчки. Евродепутатите подчертават, че този европейски етикет трябва да е доброволен и когато се приеме от даден производител, следва да замества националния етикет за безопасност.

RAPEX предупреждава за опасни стоки
RAPEX е европейска система, която предупреждава потребителите за опасни стоки – без хранителни, фармацевтични и медицински продукти. Системата, създадена през 1984 г., позволява бърз обмен на информация между страните–членки на Европейския съюз и Европейската комисия за защита на потребителите. България се включва в тази система на 9 март 2006 г.
Всеки петък на сайта на RAPEX (http://ec.europa.eu/rapex) се публикува информация за опасните стоки. Целта е да се вземат мерки, чрез които да се предотвратят или забранят разпространението и употребата на продукти, представляващи сериозен риск за здравето и безопасността на потребителя. Мерките се предприемат по разпореждане на националните власти или доброволно от производителите и дистрибуторите. По този начин потребителят получава цялостна информация за продукта, за възможната опасност и за онова, което е предприето от докладващата държава. Потребителят има възможност чрез инструмента “търсене” на сайта да получи информация за всички продукти в определена категория. Например, ако въведете “детска играчка”, ще можете да се запознаете със списъка на докладваните детски играчки от 2005 г. до днес.
Една четвърт от всички сигнали от Европейския съюз, регистрирани в RAPEX, са за детски играчки, сочат данни от доклад на европейската система за бърз обмен на информация за опасните потребителски стоки. Констатирано е, че 48% от регистрираните опасни стоки са произведени в Китай и в Хонконг. Най-активни и непримирими към некачествените и вредни стоки са германците, унгарците, гърците, британците и испанците. Те са подали 60 на сто от всички сигнали, постъпили в RAPEX. Само през 2006 г. на сайта са регистрирани 1051 сигнала за опасни стоки.

България е част от потребителската мрежа ЕСС-NET
В началото на февруари 2008 г. с откриването на Европейския потребителски център в София (ул. “Бачо Киро” 14) страната ни стана част от Европейската мрежа от потребителски центрове ЕСС-NET. В нея са включени всички държави–членки на Европейския съюз, Ирландия и Норвегия.
Европейският потребителски център приема жалби от граждани, купили стоки не само у нас, но и в други страни от ЕС. Българите могат да предявяват претенциите и правата си на потребители и да правят рекламации за стоки, купени и от европейския пазар. Рекламации в центъра могат да правят и всички граждани от ЕС, които гостуват в България. Освен на място потребителите ще могат да изпращат сигнали по телефона и по електронната поща.
Целта на Европейската потребителска мрежа е да подпомогне гражданите на общността в сферата на трансграничното пазаруване и да даде възможност на държавите да разменят помежду си свободна и конфиденциална информация за правата на потребителите. Така се помага купувачите максимално да се възползват от своите права за решаване на жалби и спорове, възникнали след трансгранично пазаруване.