Бронхиолитът, причинен от респираторен синцитиален вирус (RSV) в кърмаческата възраст, е асоцииран с последващо развитие на астма, но за момента не е ясно дали по-леко протичащата инфекция с RSV също увеличава риска от заболяването. От Medical News споделят още: 

С цел изясняване на този въпрос, Rosas-Salazar et al. проследяват 2000 здрави бебета, родени на термин в САЩ, и се свързват с техните родители на всеки две седмици по време на първия възможен сезон за инфекция с RSV на всеки участник. При бебетата с инфекции на горните дихателни пътища се взима натривка от носа, която бива изследвана с полимеразна верижна реакция за RSV като тежестта на инфекцията също бива оценена. Всички деца, които до достигане на 1-годишна възраст имат антитела срещу RSV, биват проследени за период от 5г. за симптоми на астма. 

Да не се бърка ларингитът с астма или бронхит

До навършване на своята първа година, 45% от участниците имат данни за инфекция с RSV. В сравнение с децата, сблъскали се с RSV в кърмаческа възраст, неинфектираните са с 26% по-нисък риск за развитие на астма до 5-годишна възраст. Децата, прекарали инфекцията с RSV в по-тежка форма в кърмаческия период са с по-висок риск за астма на 5-годишна възраст, като повишеният процент е за сметка на неатопичната форма на заболяването. 

Коментар:

От получените резултати може да се направи изводът, че всяка инфекция с RSV в кърмаческия период, а не само бронхиолитът, е асоциирана с по-висок риск за астма. Авторите изчисляват, че 15% от случаите на астма на 5-годишна възраст биха могли да бъдат предотвратени чрез прилагане на превантивни мерки срещу RSV през първата година от живота на детето.