Чувала съм, че бебета, родени в 7-ия месец, имат по-голям шанс да оцелеят от тези, които са родени в 8-ия. Вярно ли е това?

Със сигурност бебетата, родени в 8-ия месец, имат по-голям шанс да оцелеят, отколкото родените в 7-ия. Те са по-добре развити и белите им дробове, които създават най-голям проблем, могат да се адаптират по-бързо. Смята се, че плодът е добре оформен след 36-ата гестационна седмица. Затова, ако раждането започне след този период, лекарите няма да спрат процеса. В случай обаче че то започне по-рано, ще се направи всичко възможно появата на бебето да се забави.