Известно е, че очите са нашият прозорец към света. Чрез тях получаваме 70–80% от информацията за всичко, което ни заобикаля. Доброто зрение е от голямо значение и за цялостното психично и двигателно развитие на детето. От него в много голяма степен зависят самочувствието, умението да се общува, способностите за обучение.

Доказано е, че дори нормално зрящи деца, ако продължително време се отглеждат в тъмни помещения, развиват някои поведенчески особености на незрящите. А тези, които са родени със зрителни проблеми, прохождат по-късно и по-бавно обогатяват своя речник.


За вас, родителите, е важно да имате някои основни представи за зрителното развитие на малкото дете.

Ако предварително сте ориентирани, ще можете своевременно да се консултирате с лекар и това ще е от полза, дори и тревогите ви да са неоснователни.


Установено е, че всяко трето дете в детската градина има някакъв зрителен проблем. Ето защо общопрактикуващите лекари са задължени до 2-годишната възраст да насочат към офталмолог децата, при които има съмнения или риск.
Като всички други органи, и зрението започва своето развитие през първите седмици от живота на развиващия се плод. На 18-ия ден се оформят двете черни точки на мястото на бъдещите очи.

През 7-ата седмица там вече личат изпъкналости, а в 3-ия месец са очертани роговицата и ирисът, оформят се клепачите, които ще защитават очите. Към 6-ия месец при светлинно дразнене плодът вече може да затваря очите си.
Бебето се ражда с анатомично готова зрителна система – от периферията до онези участъци в мозъка, които обработват крайната информация. Постепенно се установяват връзките между тях, развиват се трите основни функции: светлоусещане, различаване на форми и на цветове.
Какво вижда новороденото?

То реагира на светлина, като затваря очите си. Възприема неясно, замъглено образите, защото още не може да фиксира погледа си. Отначало започват да го привличат контрастни стимули (ако светлото поле граничи с тъмно) и движещи се ярки предмети. На 1 месец бебето вече може краткотрайно да задържа погледа си върху лицето на мама.

На 2 месеца умее да следи предмет. На 3 месеца обръща свободно главата си наляво и надясно – проследява играчка до 180º или ако някой се движи около него. По-късно прави това и във вертикална посока. На 4–5-месечна възраст детето посяга и хваща играчка под зрителен контрол. То разпознава лицата на близките си и реагира радостно при вида им. Тези възможности доказват не само добро зрение, но и нормално психично развитие.
Научило се да седи, да се изправя и да ходи, детето все повече разширява пространството, което може да обхване с поглед и да опознае. Към 8–9-месечна възраст то запомня къде мама е скрила играчката и насочва погледа си към мястото.

През първите 3 месеца поради това, че двигателните мускули на очите не могат още да функционират координирано, при много бебета се наблюдава кривогледство. Постепенно след 4-ия месец то започва да изчезва, защото при изграждането на образа двете очи вече действат в синхрон, т.е. задейства се т.нар. бинокулярно-двуочно зрение. Благодарение на него се възприемат обемните, триизмерни обекти, разстоянията и дълбочината.

Умението да се различават цветовете също се развива рано. В основата на тази функция е възприемането от специализираните клетки в окото на светлинни вълни с различна дължина (червеният е с най-голяма дължина, а виолетовият – с най-малка). След 3-ия месец детето добре различава цветовете – то дори има предпочитана заради цвета играчка. Проучвания доказват, че синият цвят например влияе успокояващо върху свръхактивните кърмачета, особено върху момчетата.

След 2-годишната възраст, ако детето е обучавано, започва да показва назован от вас според цвета предмет – топката, чорапките... Едва по-късно обаче ще включи в своя речник правилните названия на отделните цветове. В редки случаи се среща т.нар. цветна слепота – невъзможност зрително да се различи определен цвят (най-често това е червеният или зеленият). Тя е по-честа при момчетата и няма връзка с умственото развитие на детето.

От голямо значение е и друга характеристика на зрението. Това е т.нар. зрителна острота. Под този термин се разбира способността на всяко око да различава ясно възможно най-дребни детайли (една точка от друга). При кърмачето тази функция постепенно се подобрява. Отначало то различава най-общо чертите на вашето лице, но към 6–8-ия месец вижда ясно очите, устните ви... а това го улеснява да повтаря точно по подражание много звуци, за да проговори. Забелязало малки дупчици, то пъхва пръстче в тях, а към средата на втората година, вече ходещо, обръща внимание на всякакви дреболии, дори на косъм. Към 7-годишната възраст детето има зрителната острота на възрастните.

Овладяването на пространството се отразява на речника на детето – то се научава да обозначава правилно разположението на предметите чрез предлозите на, до, вътре, зад, пред, горе, долу, чрез големината, височината и т.н. Зрението му помага да осмисли наблюдаваните дейности на възрастните. Така то не само им подражава, но започва да създава и свое творчество. А по-късно се учи да чете и пише, да се обогатява с все нови и нови знания. По отношение на детското зрение пред вас има две главни задачи
Обърнете внимание на някои признаци, които насочват към проблеми.

 • Погледът на бебето блуждае, то не може да го фиксира.
 • Не следи с очи.
 • Не отговаря на усмивката и не разпознава близките си.
 • След като проходи, детето често пада, удря се в мебелите около себе си.
 • Не посяга уверено към предмет. Кривогледството се задържа, вместо да изчезне.
 • То често търка очите си, те сълзят, а не му се спи, нито са възпалени.
 • Когато иска да разгледа добре нещо, приближава го и обръща главата си в по-удобно положение.
  Консултацията с детски очен лекар ще потвърди безпокойството ви или ще го отхвърли. Колкото по-рано обърнете внимание на зрението на детето си, толкова резултатите от корекцията на евентуално отклонение от нормата ще са по-ефективни. Не чакайте детето да започне училище и тогава...
 • Пазете очите на детето от увреждане.
 • Не му давайте играчки с остри ъгли и стърчащи елементи по тях, особено пък да ги държи, когато тича!
 • Не допускайте детето да живее в задимено помещение, защото инфекциите от дима възпаляват и дразнят нежната конюнктива, а се знае, че много малки деца са пасивни пушачи (след като съжителстват с възрастни пушачи). Доказано е, че никотинът стеснява кръвоносните съдове на много важни органи, в това число и на очите. А това пречи и на тяхното добро кръвоснабдяване, но има опасност и директно да се увредят зрителните нерви.
 • Не излагайте детето на силна слънчева светлина без предпазни мерки.
 • Не му разрешавайте да седи дълго пред екрана на телевизора, без почивка и допълнително осветление. Това много напряга очите, а оказва и негативно влияние върху детската психика.
 • Използвайте с повишено внимание токсични препарати в бита.
 • Не допускайте безконтролните игри с т.нар. пиратки – станалият инцидент дълго тежи на родителската съвест. Пазете очите на детето!