Пясъкът развихря детската фантазия по различен начин – някои ровят в него, други строят кули, трети оформят сладки... Странно е, но произведенията от този материал говорят и за същността на детето.


С пясъка може да се играе чудесно. Това е добре известно както на малчуганите, които са се събрали в оградената територия на детската площадка, така и на по-големите, които по време на отпуската захласнато строят на морския бряг пясъчни дворци с кули и ги украсяват с мидени черупки. Според психолозите чрез пясъка много по-лесно, отколкото чрез рисуването се изразяват мисли и чувства. Затова и наблюдението на децата по време на играта с пясък дава възможност да се научи повече за тяхната психика. Във всяко пясъчно произведение се съдържа частица от тяхната личност, преживяванията и проблемите им са подсъзнателно преработени. По този начин особено добре може да се открие какво занимава и потиска децата с проблемно поведение.

От това как детето играе на пясъка, може да се получи представа и за степента на неговото развитие. Едно- и двегодишните първо изпробват материала. Те обичат да оставят отпечатъци от ръцете и краката си в пясъка. Когато започнат да трупат купчини от пясък, те са постигнали значителен напредък в умственото си развитие. Научили са, че могат да сътворят нещо с ръцете си и това им дава самочувствие.
На 3–4 години пясъкът вече не е достатъчен, децата се нуждаят от най-различни неща, за да изобразяват света – камъни, пръчки, растения, играчки с фигури на хора и животни... Настъпва периодът на разпределение на ролите. Момченцата обикновено представят бойни сцени с ездачи и индианци и разделят света на добър и лош, като противопоставят едната половина на другата. Момиченцата са в плен на куклите и “готвят”, “печат сладкиши”... Чрез това показват какво ги вълнува и какво са преживели. От игрите на пясъка може да се съди не само за равнището на развитие на детето, но и за неговия характер. Според теорията на психоаналитика К. Юнг децата се разделят на 4 основни групи.

Точни
Тези деца изобразяват света в пясъка възможно най-близо до действителността. Пропорциите на фигурите от пясък са съобразени с реалните мащаби. Такива деца често стават подчертани реалисти като възрастни. Те се интересуват от материалния свят, запомнят марки на коли и технически данни. Възприемат бързо и се справят добре с финансите.

Фантазьори
Те строят в пясъка с много идеи и въображение, използват допълнително пръчки, камъни или пръст. Пясъчната формичка може да изобразява кейк, но и печено пиле, сътворените улици често нямат начало и край. Такива деца могат да се придвижват както напред към бъдещето, така и назад към миналото. Те имат тънък усет за нещата, по-късно ще се изявяват успешно на борсата за ценни книжа или в игрите на успеха. При това парите далеч не са най-важното за тях. Те се интересуват повече от символика, приказки, митове и често стават писатели или хора на изкуството.

Общителни
Те предпочитат да играят с фигури. Светът им е изпълнен с живот. При тях няма замък без конник, морето е немислимо без риби.
Такива характери са силно свързани със заобикалящия ги свят и особено с хората. Те са много контактни и имат усет за междуличностните отношения, бързо улавят накъде духа вятърът – родени са за работа в медии.

Мислители
Не могат дълго да се занимават с пясък. Ровенето из него бързо им омръзва. Те предпочитат да измислят някоя игра или ако са малко по-големи, оформят трасе, по което търкалят топки.
Такива деца по-късно ще търсят закономерности, ще притежават силно развито чувство за ред и често ще предпочитат естествените и хуманитарните науки, особено философията. От тях стават чудесни организатори. Понякога могат обаче и да се разпиляват и трудно да намерят точното си място в живота.