Колкото и прекрасен да е коремът ви, той може да затрудни стойката ви. За да намалите тежестта в долната част на гърба, може да правите упражнения за разтягане.


 Наведете се, като използвате стената за опора. Дланите на ръцете ви да са на височината на раменете, като са отдалечени една от друга колкото е ширината на раменете.

 Плъзнете ръцете си надолу по стената, като бавно се движите назад, докато ръцете ви са опънати и гърбът ви е успореден на пода. Ако чувствате, че гърбът ви се закръгля, поставете ръцете си по-нависоко на стената.
 Раздалечете ходилата си на ширината на ханша или повече, ако сте в късната фаза на бременността. Опитайте се да държите краката си изправени, но не оттласквайте колената. Задръжте позата за 1–2 минути, след което внимателно се изправете.