Вярно ли е, че хомеопатичното лекарство не трябва да се държи близо до телевизора или компютъра?

Тъй като хомеопатичните лекарства имат енергийно поле и лекуват именно чрез него, възможно е да се повлияват неблагоприятно от магнитните лъчения на някои електроуреди. Това се отнася за течните лекарства, но не и за таблетките или прахчетата. Затова трайното съхраняване на течни хомеопатични лекарства в близост до телевизор или мобилен телефон не е желателно. Най-подходящото място за по-дълго съхранение е шкафът.

Д-р Ирена Маждракова, лекар хомеопат и семеен терапевт – София