Нося очила. На първия преглед офталмологът каза, че детето ми няма проблеми със зрението. Кога да го заведа на втори преглед, за да се установи дали има риск от унаследяване на дефекта?

Граничната възраст за проява на унаследено очно заболяване е 13 години. В случай че някой от родителите има проблеми със зрението, офталмологът трябва да вземе под внимание вида на заболяването и възрастта, в която се е проявило. При бебето това може да стане рано или да е само предразположение. Добре е веднъж на 12 месеца да водите детето на профилактичен преглед, за да контролирате зрението му.