От детството си съм лекувана предимно с антибиотици. Това ще попречи ли сега да премина към хомеопатично лечение?

Това, че сте лекувана като малка с антибиотици, не е пречка днес да се обърнете към хомеопатичната терапия. Моят случай е подобен – израснала съм в семейство на лекари и винаги са ме лекували с традиционните лекарства, включително и с антибиотици. Бях много по-болна на 25 години, отколкото съм момента.