Срещаме ви с д-р Росица Колева, акушер-гинеколог, Болница Токуда, чиито основни професионални интереси са в областта на пренаталната диагностика и високорисковата бременност. Тя ни сподели изключително ценна за здравето на бъдещата майка информация (тел. 0884 933 055).

Кога бременността се определя като рискова и изисква наблюдение от специалист?

Високорискова е тази бременност, при която майката и плодът са в риск преди, по време или след раждането. Известни са някои рискови фактори и познаването им е от изключително важно клинично значение за изграждане на правилен терапевтичен подход, както и за определяне на честотата  на посещенията при специалист в хода на настоящата бременност. Някои от известите рискови фактора са:

 • възраст на майката под 18 и над 35 год.;
 • предшестващи здравословни проблеми, като високо кръвно налягане, обезитет, диабет, епилепсия, заболявания на щитовидната жлеза и сърдечносъдовата система, ЦНС, астма, белодробен тромбоемболизъм , дълбока венозна тромбоза, инфекции;
 • усложнения, възникнали по време на бременността, касаещи позицията на плацентата, количеството околоплодни води, темпа на фетален растеж, Доплерови показатели в маточните артерии, резус фактор;
 • многоплодна бременност;
 • начин на живот – употреба на алкохол, цигари, наркотици;
 • предшестваща обременена акушерска анамнеза – предишни бременности, асоциирани с прееклампсия, преждевременно раждане, отлепване на плацентата;
 • полово предавани болести;
 • носителство на наследствени и придобити тромбофилии.

В тези случаи е изключително важна ролята на акушер-гинеколога в съставянето на адекватен терапевтичен протокол за профилактика и лечение, проследяване на бременността и провеждане на допълнителни ехографски и параклинични изследвания.

Прокървяване в началните седмици на бременността

Прокървяването в началните седмици на бременността е един от най-често срещаните симптоми и повод за консултация в спешен кабинет. Приблизително около 20% от жените съобщават за този симптом, като вероятността да има сериозни последствия в повечето случаи е незначителна.

Чести причини са:

 1. От страна на маточната шийка – хормоните, които се произвеждат по време на бременността, индуцират цервикални изменения, които са доброкачествени и не налагат терапия. Често се срещат и мукозни полипи. И в двата случая по-вероятно е кървенето да се появи след сексуален контакт или след вагинален преглед.
 2. Инфекции на влагалището – по-вероятно е кървенето да е спонтанно и примесено с по-обилен влагалищен секрет, който е препоръчително да се изследва за патогенни микроорганизми.

Към по-сериозните причини за кървене в началото на бременността са случаите със задържан аборт (мисед аборт), моларна бременност, отлепване на хориона, ектопична бременност. Характерно е, че  кървенето е значително по-обилно и е свързано с наличие на болка ниско долу в корема (менструалоподобна) и в кръста. При наличие на тези симптоми съветваме пациентките да се обърнат към специалист по акушерство и гинекология, като е необходимо да се направят гинекологичен преглед и ултразвуково изследване, да се назначи терапия, а при част от пациентките е уместен и прием в болница. 

Препоръчителни нива на прогестерона в ранна бременност

Прогестеронът е един от важните хормони, които имат значение за нормалното протичане на бременността през 1-ви триместър. Той се образува от жълтото тяло в яйчниците в първи триместър, а на по-късен етап и от плацентата. Нивата му варират в зависимост от гестационния  срок, което схематично е представено на таблицата.

Stage

Progesterone level (ng/mL)

pre-ovulation

< 0.89

ovulation

≤ 12

post-ovulation

1.8–24

first trimester

11–44

second trimester

25–83

third trimester

58–214

TSH през бременността

Щитовидните хормони са изключително важни за неврологичното и нервно-психичното развитие на плода. Препоръчително е да се изследват както преди забременяването, така и при наличие на бременност в трите триместъра. Абсолютните показания са: анамнеза за заболявания на щитовидната жлеза, настоящи симптоми, които насочват към нарушена функция на жлезата, фамилна обремененост, захарен диабет тип 1, обременена акушерска анамнеза – стерилитет, спонтанни аборти, преждевременно раждане, автоимунни заболявания – витилиго, надбъбречна хиперплазия, хипопаратиреоидизъм, атрофичен гастрит, системен лупус еритематодес, синдром на Сьогрен, обезитет, възраст > 30 години и други. Функцията на щитовидната жлеза се увеличава с около 50% по време на бременността, като в първия триместър плодът изцяло разчита на нивата на хормоните от майката, а след 12–13-ата гестационна седмица щитовидната жлеза на плода започва своята дейност. Препоръчителните стойности на TSH  в I триместър са под 2.5 mIU/L  , а във II триместър < 3.5 mIU/L . При отклонения препоръчвам консултация с ендокринолог, както и периодично проследяване на стойностите на хормоните.

 

C:\Users\VMAROV~2\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gifИзследване за тромбофилия още преди бременността

Тромбофилията е състояние, при което е налице системно смущение в процеса на хемостазата, излизащо от контролните механизми. Това води до тромботични инциденти, които засягат както венозната, така и артериалната система и са важен социален и терапевтичен проблем. Причините за тромбофилия са представени на таблица 1 и се класифицират в следните две категории:

 1. Наследствени форми на тромбофилия – дължат се на мутации на гени, кодиращи синтеза на фактори на кръвосъсирването или на ключови ензими у човека.        
 2. Придобити форми на тромбофилия – антифосфолипиден синдром.

През последните няколко години значимостта на наследствените форми на тромбофилия за развитието на венозни тромбоемболични инциденти и акушерски усложнения нарасна с откриването на мутацията на фактор V на кръвосъсирването (FV Leiden), мутацията на гена, кодиращ ензима метилентетрахидрофолат редуктаза (MTHFRD), и мутацията Prothrombin 20210A.

Тромбофилията при бременни се посочва от много изследователи като рисков фактор за венозен тромбоемболизъм по време на бременност и в пуерпериалния период, а също и за развитие на следните акушерски усложнения :

 • прееклампсия (ПЕ), еклампсия (Екл), HELLP синдром;
 • интраутеринна ретардация на плода (ИУРП);
 • Abruptio placentae (AP);
 • фетални загуби – втори триместър (ФЗВТ);
 • мъртвораждане (МР).

Своевременното и правилно диагностициране на наследствените и придобитите тромбофилии е с важно клинично значение поради: 1) висок риск от съдови тромботични инциденти по време на бременността и пуерпералния период, 2) необходимостта от включване на профилактична антитромботична терапия и 3) интензивно антенатално мониториране на състоянието на плода.

Таблица 1. Класификация на наследствените и придобитите форми на тромбофилия

Наследствени форми на тромбофилия

1. Дефицит на естествените инхибитори на коагулацията:

 • дефицит на протеин S (Пр S Д или Pr S def.);
 • дефицит на протеин С ( Пр С Д или Pr C def.);
 • дефицит на антитромбин III (АД или AT III def.).
 1. Резистентност към активирания протеин С (APCR):
 • фактор V Leiden (ФЛМ или ФV L).
 1. Мутация на гена, кодиращ синтеза на протромбин:
 • Протромбин G20210А алел (Prothrombin G20210A).
 1. Дефицит на метилентетрахидрофолат редуктаза (MTHFRD).
 2. Нарушения във фибринолитичната система:
 • повишена активност на инхибитора на тъканния плазминоген активатор;
 • дефицит на плазминоген;
 • намалено отделяне на тъканен плазминоген активатор.
 1. Полиморфизъм на гена, кодиращ синтеза на тромбомодулин.
 2. Повишена експресия на тромбоцитни рецептори (гликопротеини IIb и IIIa).
 3. Молекулярен вариант на гена, кодиращ синтеза на ангиотензиноген.
 4. Комбинирани дефекти.

Придобити форми на тромбофилия

 1. Антифосфолипиден синдром.
 2. Автоимунни заболявания:
 • системен лупус еритематодес;
 • хроничен улцерохеморагичен колит.
 1. Хематологични заболявания:
 • Polycythaemia rubra vera;
 • есенциална тромбоцитемия.
 1. Ендокринни заболявания:
 • захарен диабет;
 • синдром на Кушинг.
 1. Други:
 • хепарин-индуцирана тромбоцитопения;
 • орална контрацепция;
 • нефротичен синдром;
 • чернодробни заболявания.

 

В този ред на мисли е уместно да се изследват тромбофилии при пациентки с фамилна и/или лична анамнеза за дълбоки венозни тромбози, белодробен тромбоемболизъм, предшестващи бременности, асоциирани с развитие на прееклампсия, ретардация на плода, отлепване на плацентата, мъртво раждане, хабитуални аборти, както и при наличие на изменения в Доплеровите показатели на маточните артерии във втори триместър.

Контракции много преди подходящия момент

Раждането е процес, който се „отключва“ между 37-ата и 40-ата г.с. Когато това стане преди 37-ата г.с., говорим за преждевременно раждане. През последните няколко години преждевременните раждания са около10% от общия брой раждания. Честотата на ражданията преди 32-рата г.с. е около 3%, като има тенденция към леко увеличение на процента на преждевременните раждания най-вече поради прилагането на методи за асистирана репродукция и свързаната с това повишена честота на многоплодната бременност. В България 10–13% от новородените деца са преждевременно родени. Причините са разнообразни:

 • Вагинални инфекции– едни от най-честите причини за преждевременно раждане са вагинални инфекции от рода на хламидии, трихомониаза, микоплазма, уреаплазма, токсоплазмоза, бактериална вагиноза и т.н. Матката е стерилна и всеки възпалителен процес прави стените й непълноценни, затова бременността продължава дотогава, докато стените на матката могат да се разтягат, а след това организмът се опитва да се избави от плода.
 • Вирусни инфекции– рубеола, цитомегаловирус, херпес, грип, аденовирусна инфекция.
 • Патология в прикрепването на плацентата–  плацента превия, ниско прикрепена плацента.
 • Многоплодна бременност – необходимо е изследванията да се правят на 2 седмици, да се следи темпът на растеж на бебетата, да се следят Доплеровите показатели и дължината на шийката.
 • При пациентки на възраст под 18 години или над 35 години се наблюдава повишен риск.

–        Хронични заболявания – ако бременната има някакви заболявания от рода на Title: Речникхипертония, сърдечносъдови заболявания, Title: Речниканемия, заболявания на белите дробовете или черния дроб и т.н., добрата пренатална грижа и стриктното проследяване от специалист са задължителни.

 • Прекаленото физическо натоварванесъщо е фактор, който може да допринесе за преждевременното раждане.
 • Истмико-цервикална недостатъчност
  (ИЦН) е анатомична инсуфициенция на мускулите на шийката на матката в областта на вътрешния й отвор. Може да бъде вродена (много рядко) и придобита – при аборти (особено при прекъсване на първа бременност), тъй като се използват метални инструменти, разкъсвания на шийката на матката при предишни раждания. Съществуват някои ситуации, при които раждането се предизвиква по-рано, за да се спаси животът на майката и на плода. Причини за това могат да бъдат хронични заболявания на майката, прееклампсия, отлепяне на плацентата, преждевременно изтичане на околоплодната течност. Профилактиката на преждевременното раждане включва: проследяване на бременността при специалист, разполагащ с необходимото оборудване; влагалищен преглед – дава точна информация за състоянието на маточната шийка, ултразвуково проследяване на дължината на маточната шийка; преустановяване на вредни навици – тютюнопушене, употреба на алкохол, наркотични вещества; някои параклинични изследвания и провеждане на микробиологични изследвания от проби, взети от маточната шийка, влагалището и урината. Обръщайте внимание дори на най-малките симптоми на преждевременно раждане – маточни контракции (втвърдяване на корема, придружено с чувство за болка ниско долу в корема и/или кръста), съмнение за изтичащи околоплодни води.

Кога и колко прегледа

За да се определи честотата на прегледите, е необходимо да се дефинира проблемът, да се прецени рискът, доколкото е възможно, като в зависимост от патологията се определят терапевтичният подход и броят на визитите. Особено важно е да се подчертае, че има състояния, които не е уместно да се проследяват в амбулаторни условия и в тези случаи е необходим прием в болница за диагностично уточняване и лечение. Това значително намалява майчината и феталната заболяемост и смъртност. Показанията за прием в болница са кървене по всяко време на бременността, ексцесивно повръщане, често в първи триместър, с изменения в кръвните показатели и урината, изтичане на околоплодни  води, повишаване на стойностите на кръвното налягане, главоболие, виене на свят, болки в корема, болки в кръста, наличие на преждевременни маточни контракции, симптоми на грип.