Отрицателните емоции влияят на ин витро оплождането. Анализът на настроението на жени по време на лечение за ин витро оплождане открива съществена връзка между отрицателните емоции и успеха при имплантирането на няколко ембриона в матката. Намаляването на честотата на многоплодната бременност при този вид оплождане изисква имплантиране на по-малък брой (в идеалния случай на един) ембриони. Много жени обаче се противопоставят на това или защото предпочитат многоплодна бременност, или защото са готови да поемат риска пред опасността да не забременеят. Специалисти от Лондонската университетска болница са проучили каква е връзката между настроението и многоплодната бременност при ин витро оплождането. За целта 129 жени, лекувани за инфертилитет (безплодие), са попълнили два вида въпросници за оценка на настроения като безпокойство, депресия, гняв и изтощение, както и на стреса, породен от социални, сексуални и партньорски фактори. След това жените са посочили предпочитанията си към едно-, дву- и триплодна бременност, при което като най-слабо рискова е оценена едноплодната, а с най-висок риск – триплодната бременност. Жени, при които преобладава негативното настроение, избират по-рисковите варианти при ин витро оплождането. Вероятно обяснението е, че отрицателните емоции карат жените съзнателно да направят по-рисковия избор.