Все повече бащи у нас излизат в отпуск по майчинство и поемат грижата за първоначалното отглеждане на децата си. Това сочат данните на Националния осигурителен институт за броя на бащите, които са се възползвали от правото си на отпуск по „майчинство” през последните три години.

Броят на бащите, които са се грижили за бебето си, докато навърши една година, е нараснал от 242 през 2009 г. до 301 през миналата година. Това прави нарастване от близо 25 процента, отчитат от осигурителния институт. Подобна е статистиката и при татковците, които са поели грижата за малчуганите си от 1 до 2-годишна възраст.

За същия период от три години техният брой е отбелязал ръст от 34 на сто. Докато през 2009 г. те са били 831, то през 2011 г. броят им е достигнал 1113. Кодексът за социално осигуряване гласи, че бащата може да замести майката в грижата за новороденото, след като то навърши половин година.

Що се отнася до отглеждането на дете от една до две години – отговорността може да бъде поета за целия период. И в двата случая обаче, за да може да се възползва от своето право на "бащинство", родителят трябва да е осигурен и да отговаря на условията за отпускане на обезщетението, записани в кодекса.

Източник : www.novinar.bg