Не само бъдещата майка трябва да е подготвена как може да съдейства бебето да дойде на бял свят по-леко. Добре е и бъдещият татко да е на “ти” с процеса и да оказва реална подкрепа в този съдбовен момент.


Предлагаме тест специално за бъдещия татко. Ако той отговори на повечето въпроси правилно, получава “диплом”, т.е. 6! Верните отговори (а те могат да са и повече от един) показват, че партньорът на бременната е отлично подготвен за званието “Татко”. Ако ли не – да посещава С “9 месеца” на училище и да чете "9 месеца". Така най-добре ще попълни празнините в знанията!

1. Как вашата партньорка може да подпомогне раждането, след като излезе в отпуск по майчинство?

 • А. С много почивка.
 • Б. Ако се движи много през деня.
 • В. С размяна на нежности и секс помежду ви.

  2. Кой е най-сигурният признак, че раждането започва?

 • А. Отделянето на слузната запушалка.
 • Б. Редовните контракции.
 • В. Болките.

  3. Кога трябва да тръгнете към родилното отделение?

 • А. При спукване на околоплодния мехур и бистри околоплодни води.
 • Б. При отделяне на слузната запушалка.
 • В. При контракции през пет минути.

  4. Пукването на околоплодния мехур е:

 • А. Болезнено и става точно преди бебето да излезе.
 • Б. Не е болезнено и се извършва, преди да започнат контракциите.
 • В. Не е болезнено и може да стане вкъщи или в родилния дом.

  5. Как изглежда амниотичната течност?

 • А. Прозрачна е.
 • Б. Прилича на урина.
 • В. Бистра е, но може да е зеленикава при фетално страдание.

  6. Ако присъствам на раждането, най-добрият начин да помогна на партньорката ми е:

 • А. Да я окуражавам и да наблюдавам монитора.
 • Б. Да задавам въпроси на медицинския персонал, но само при необходимост.
 • В. Да помагам на акушерката и на екипа.

  7. Ако присъствам в родилната зала, ще застана:

 • А. Така, че да видя как излиза детето.
 • Б. До главата на жена си.
 • В. На разстояние от "мястото на действието", за да не преча.

  8. Раждането завършва с:

 • А. Раждането на бебето.
 • Б. Раждането на плацентата.
 • В. Зашиването на епизиотомията.

  9. Най-добре е бебето да се постави на гърда:

 • А. Непосредствено след раждането, още в родилната зала.
 • Б. След възстановяването на майката, в болничната стая.
 • В. Когато огладнее, то ще заплаче.

  ОТГОВОРИ НА ТЕСТА:
  1 – Б+В; 2 – Б; 3 – А+В; 4 – В; 5 – В; 6 – Б; 7 – Б; 8 – Б; 9 – А.