„Да превърнем раждането в позитивно преживяване“ е мотото на кампания, която стартира, в навечерието на Бабинден. Инициативата е на Мрежа за съвременна родилна грижа, а основната ѝ цел – популяризиране на актуалните препоръки на Световната здравна организация за водене на неусложнено раждане. В продължение на два месеца на фейсбук страницата на организацията  ще бъдат публикувани визуални материали и текстове за популяризиране на препоръки на СЗО, които доказано подобряват както клиничния, така и емоционалния резултат от раждането. На страницата на Мрежа за съвременна родилна грижа в интернет пък ще бъдат публикувани пълните 56 препоръки на български език, както и връзка към аналитичния доклад на СЗО на английски език.

Защо сега?

Голяма част от актуалните препоръки за водене на неусложнено раждане не са регулярно застъпени в българската система за родилна грижа, подчерта Мария Шаркова, адвокат по медицинско право: „В България нямаме достатъчно гаранции и механизми за спазване на законодателството, засягащо информираното съгласие и гарантиращо информирания избор на раждащата жена. Само преди месец за пръв път се въведе задължително съдържание на правилата за добра медицинска практика по отделни специалности, които да съдържат клинични насоки, консенсуси, основани на доказателства. Надяваме се това да гарантира в по-голяма степен прилагането на утвърдени международни стандарти в родилната грижа, съобразени с препоръките, за които говорим.” Раждащата жена да приема лека храна и течности, да се движи свободно и да избира позата за раждане, да получава разбираема информация за всичко, което се случва, и да участва във взимането на решения – това са само част от дейностите, които можем спокойно да прилагаме и в момента, подчерта Йоана Станчева, акушерка  „Най-добрите грижи за жените и бебетата в България предстоят. Хубавото е, че вече знаем накъде да гледаме – глобалните институции за качеството на майчиното здравеопазване посочват стъпките към нашето подобряване на статистиките.“

Защо „позитивно преживяване“?

В своите препоръки за поведение при неусложнено раждане Световната здравна организация привежда аргументи как хуманната и уважителна грижа може да допринесе за здравето на раждащата жена и нейното бебе не по-малко от високите технологични постижения на съвременната медицина. „Всяка жена може да е преживее раждането си по позитивен начин, независимо дали е естествено или секцио, ако усеща, че с нея се отнасят с уважение, ако получава информация за себе си и бебето в хода на раждането, ако се зачита избора ѝ“, обясни психологът Доротея Панова. Затова и СЗО акцентира в публичното представяне на документа върху мерките, които визират не толкова медицинското поведение на асистиращите екипи, а тези техни действия, осигуряващи на раждащата жена спокойствие, сигурност и подкрепа.

По-доброто познаване от всички заинтересовани на съвременния, научен подход към раждането ще даде основа за промени,  които реално да повишат качеството на грижите за раждащите жени и техните бебета.

Източник и снимка: Мрежа за съвременна родилна грижа