Европейската седмица на бебеносенето е ежегодна седмица, през която европейските граждани празнуват заедно бебеносенето в техните местни групи. През тази седмица се обръща повече внимание на бебеносенето, споделят се снимки от ежедневието или се организират събития – събират се бебеносещи родители, играят се онлайн игри, а производители и търговци традиционно правят отстъпки на техните продукти. Това е съвместен проект, който се осъществява от бебеносещи в цяла Европа.

Oрганизаторите измислят фраза и лого, на която ще посветят седмицата. Тази година фразата е „Четвърти триместър и след това“. Четвърти триместър са първите три месеца след ражането на бебето. През този триместър отново много интензивно се развиват бебето, майката и връзката между тях. Нашето ново, дългоочаквано мъниче се е появило на бял свят и има огромна нужа от нас, а ние започваме нов живот и сме в главната роля. Този период е колкото красив и уникален, толкова плашещ и труден, а тук идва бебеносенето, което ни позволява на (нас и на бебето) да съвместим новата роля и стария живот, удовлетворявайки всички нужди на детето.

bgb

Инициативата започва през  2017  с фразата „I carry you always“ – „Аз винаги те нося“, която беше избрана и преведена на всички европейски езици и диалекти, а за да отбележим, че празнуваме използвахме #EBW2017. През 2018 беше избрана фразата „Carrying Connects“- „Бебеносенето свързва“ #EBW2018. През 2019 преведената фраза е „The Joy of Babywearing“ – „Радостта от бебеносенето“ #EBW2019.

Тази година европейската седмица на бебеносене ще бъде от 4 до 10 май и ще се празнува от всички бебеносещи общности. За разлика от друга година, когато организирахме танци, пикници, разходки сега ще използваме предимно онлайн срещи, конкурси за снимки, ще четем интервюта и ще споделяме своя опит онлайн.

Текст: Ани Събева, консултант по бебеносене. Създател на „Слингомания“