Дълбочина на предаността
Харесва Ви да гледате как вашето сладкодумно, земно дете Телец преминава доволно през живота и оценявате начините, по които то се различава от Вас. Всъщност Вие сте пълни противоположности на много важни нива. Далеч сте от мекушавост, дълбоки и сложни сте, докато малкият Телец е съвсем прям в това как се чувства и от какво се нуждае във всеки момент.

И все пак, въпреки контрастите си, Вие споделяте силна, предана връзка. Запазете я такава, като давате на детето си Телец много топла и открита обич. Понякога инстинктът Ви може да е да задържате истинските си чувства, както положителните, така и отрицателните, в стремеж към самозащита, но това не бива да правите с детето си. Да, понякога то може да бъде упорито, но и Вие също. Опитайте се да се сдобрите възможно най-бързо, когато влезете в конфликт, защото и двамата зависите от любящата връзка, която споделяте.