В детска възраст близнаците предпочитат да общуват най-вече помежду си, като често проговарят по-късно от връстниците си . Около 40% от близнаците развиват форма на автономен език, наречена криптофазия. Те използват думи, съкращения, жестове и мимики, които са абсолютно неразбираеми за околните. Обикновено, когато тръгнат на детска градина и започнат да общуват с други деца, близнаците спонтанно спират да говорят на своя „таен“ език.

Макар да намират за очарователна „речта на близнаците”, психолозите са на мнение, че ако се използва твърде дълго, криптофазията може трайно да забави речевото и дори психичното развитие на децата.