Има ли случаи на забравени инструменти в матката при секцио?

Не са ми известни случаи на забравени инструменти в матката, но истината е, че само онзи, който не работи, не допуска грешки. При операция инструментите се броят три пъти – в началото, в средата и в края. В случай че липсва нещо, на жената се прави рентгенологично изследване, за да се установи дали има чуждо тяло.