voda“Околоплодна вода” е най-популярното и широко разпространено название на течната среда, в която се намира плодът по време на вътрематочния си престой и развитие. Околоплодната течност е подложена на динамични промени в количествено и в качествено отношение. От тези промени зависят осигуряването на необходимия комфорт при нарастването и движенията на плода, поддържането на определени обменни процеси и хомеостазата (постоянното равновесие на вътрешните системи в организма независимо от външните условия).

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ КАНАЛА НА 9 МЕСЕЦА ВЪВ VIBER

Проучвания са показали, че течната среда има много сложен биохимичен състав, чиито изменения могат да се отразят благоприятно или неблагоприятно на развитието на плода. Ето защо и в специализираната литература правилно е прието тази специфична среда с определена плътност, състав и относително тегло да се означава като околоплодна течност. В хода на бременността нейното количество нараства от около 30 мл в 10-ата гестационна седмица (г.с.) до 1100–1500 мл в 38 – 39-ата г.с. Следва плавно намаление до 800 мл към деня на раждането. При някои болестни състояния обемът й може драстично да намалее или многократно да се увеличи, достигайки примерно 15 литра!


В образуването, циркулацията и обмена на околоплодната течност участват различни структури на плацентата, на пъпната връв и на плода, в т.ч. трахеята, белите дробове и бъбреците на бебето. Естествено най-голямата й съставна част е водата. Според наблюдения тя се обменя напълно за 3 часа.

ПРОФ. ГЕОРГИ ПОПОВ ЗА ВИРУСИТЕ, СТРЕСА, ИМУНИТЕТА - СЪВЕТИ КАК ДА СЕ ОПАЗИМ

“Пукнат” околоплоден мехур
“Пукнатият” плоден мехур (амниален сак) лесно ще се разпознае от бременната или нейните близки, тъй като изтичането на течността и подмокрянето в различна степен почти винаги са очевидни. В такива случаи са необходими спешна консултация и насочване на бременната към специализирано здравно заведение. Какво следва в подобна ситуация? Най-важно е да не се изпада в паника. Бъдещата майка трябва да легне, докато очаква идването на консултант или на санитарен транспорт. Основания за тревога има, ако:

Изтичането на течността стане преди 34-ата г.с. Тогава плодът е в различна степен незрял. В тези срокове поради относително по-голямото количество течност, особено при контракции и отваряне на цервикалния канал, по-лесно изпадат пъпна връв и крайници, което създава допълнителни затруднения;

При по-обилно количество околоплодна течност и отворен канал е възможно да изпаднат дребни части и плодът да застане в нефизиологична за раждането позиция. Това може да настъпи и при доносена бременност. При бързо намаление на обема на преразтегнатата матка може и преждевременно да се отлепи цялата или част от плацента, което застрашава живота и на жената, и на плода.

При първо раждане бременната и нейните близки могат да са по-спокойни, ако спонтанното или под влияние на маточни контракции пукване на околоплодния мехур стане след 37-ата г.с. при главично предлежание (което е най-често) и при добър контакт на детската глава с входа на таза. При раждащи за втори и пореден път детската глава може да е подвижна над входа на таза и при малко по-обилно количество течност при изтичането тя е в състояние да увлече пъпна връв или ръчичка и те да изпаднат във влагалището. Тази патология – за щастие рядка – е реална заплаха за сигурността на бебето. Особено уязвима е бременна, при която са установени седалищно предлежание или близначна бременност.

В тези случаи вероятността от изпадане на дребни части е по-голяма. При инцидентно изтичане на околоплодна течност в най-добра ситуация е жената, която разполага с най-подробна информация за бременността си. Такива са всички бъдещи майки, които редовно посещават своята акушерка или акушер-гинеколог и бременността им се проследява със съвременните диагностични технически средства. Във всички случаи изтичането на околоплодната течност означава край на бременността – раждане в срок, закъсняло раждане (преносена бременност), преждевременно раждане, аборт. При случаите с преждевременно раждане и очаквана незрелост на плода в часовете до настъпването на раждането може да се извърши медикаментозна профилактика на белодробната незрелост на бебето. Добре е да знаете, че при пукването на плодния сак или дори при съмнение за това следва незабавно да постъпите в специализирано отделение (клиника). Забавянето с много часове и особено с дни може да доведе до инфектиране на половите пътища и плодното яйце с всички възможни последици от това за Вашето здраве и за здравето на бебето.

Други рискове
Ненормалното увеличение на околоплодната течност, известно като хидрамнион, освен споменатите усложнения при пукването на мехура може да означава редица вродени аномалии и заболявания, което обаче не е абсолютно задължително. Оскъдното количество течност също е признак на различни отклонения в развитието на бременността и може да доведе до неблагополучия и структурни аномалии при плода.Това са още аргументи в подкрепа на необходимостта от редовно наблюдение на бременността.

Нейните показания…
Околоплодната течност дава отличен и много подходящ материал за най-различни изследвания за състоянието на плода, за наследствени заболявания и генетични отклонения. Освен електролити, хормони и метаболитни продукти на плода могат да се изследват клетъчни групи от стената на амниалния сак, кожата и дихателните пътища на плода. Получават се важни данни доколко е доносено и зряло бебето и каква е зрелостта на някои важни системи. Проба околоплодна течност изяснява тежестта на Rh-конфликтна бременност.

Едно от съвременните изследвания в медицината (различно от пренатален тест) – за генетично обусловени заболявания и по-специално за откриване на болестта на Даун, се прави също с проба течност, взета чрез амниоцентеза в по-ранните срокове на бременността. След такова изследване има възможност безперспективна бременност да се прекъсне по медицински показания и на партньорите да се даде шанс да опитат отново.