От дълго време се знае, че по време на бременност плацентата позволява двупосочно движение на имунни клетки между майката и плода. Някои от обменените клетки са способни да формират връзки, които са активни поне половин столетие след раждането.

Физическата връзка между майката и плода се осъществява посредством плацентата – орган, изграден от клетките на жената и нейния фетус, чрез който се извършва обмен на хранителни вещества, газове и отпадъчни продукти от жизнените функции на бебето. Клетките могат да мигрират през плацентата и да продължат своето съществуване в много органи на тялото на майката.

Когато две различни популации от клетки се намират в един организъм, появата е известна като микрохимеризъм. Микрохимеризъм означава, че е налице генетичен материал и клетки в организма на майката, разменени между нея и ембриона по време на бременност. Известен е фактът, че фетална ДНК се открива в кръвта на майката още в първите 9 седмици на бременността. Клетките на бебето остават в главния мозък на неговата майка до края на живота ѝ. 

Този феномен е бил забелязан при хората преди много години, когато били открити клетки, съдържащи мъжка Y хромозома, в кръвта на жените след раждане. Тъй като тези клетки са генетично мъжки, те няма как да са собственoст на женското тяло и най-вероятно произхождат от техните синове.

Според последни изследвания именно тези клетки имат действието на стволови клетки и участват в процесите на регенерация на клетъчни тъкани.

Освен радост, любов и късмет, бебето ни е и извор, от който прелива бъдеще, надежда и живот!