Хипертоничните състояния са едни от най-често срещаните усложнения на бременността и са отговорни за значителна част от майчината и детската заболяемост и смъртност. „Около 15% от бременните са с някакъв вид хипертензив но заболяване”, споделя д-р Станимира Башева – лекар специализант и докторант към Катедрата по акушерство и гинекология към СБАЛАГ „Майчин дом”. Какво още разясни тя по темата, ще разберете от следващите редове.Предизвикана от бременността хипертония – поява на повишени стойности на кръвното налягане за пръв път по време на бременността. Заболяването се среща по-често при първораждащи, предимно на 15 или над 35 години, както и при бременни с фамилна обремененост или хипертонични състояния при предишна бременност.

Според тежестта си хипертонията се дели на:

Прееклампсия – това състояние включва три клинични симптома: хипертония, появяваща се след 20-ата г.с., наличие на протеинурия (белтък в урината) и отоци. Основните симптоми при майката са главоболие, болки в областта на черния дроб, зрителни смущения, гадене и повръщане.

Еклампсия – тежка форма на прееклампсия, характеризираща се и с поява на мозъчна симптоматика, включваща гърчове.HELLP Синдром (Haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) – клинико-лабораторен синдром и форма на тежки случаи на прееклампсия. При този синдром се увреждат най-отчетливо чернодробната функция и кръвосъсирването; появяват се кръвоизливи порадинамаления брой на тромбоцитите, хемолиза на червените кръвниклетки, повишаване на стойностите на чернодробните ензими.


Транзиторна хипертония – повишаване на артериалнотоналягане за пръв път по време на бременността без изявени отоци,при което не се развиват прееклампсия и еклампсия и стойноститена кръвното налягане се нормализират до 3 месеца след родоразрешението.

Хронична хипертония или хипертония, влошена от бременността – повишени стойности на кръвното налягане преди и след бременността.

Рискове за плода

Лошата перфузия на тъканите на майката довежда до плацентарна инсуфициенция (недостиг на кислород през плацентата към плода). В световен мащаб хипертензивните усложнения на бременността са причина за над 40% от преждевременните раждания и над 15% от детската смъртност. При своевременно откриване и лечение на тези състояния рисковете както за майката, така и за плода могат да бъдат намалени.
Симптоми и признаци

Неколкократно повишени стойности на артериалното налягане, съпътстващо главоболие,
поява на отоци по долните и горните крайници, както и на лицето, гадене и повръщане, замайване, болки в стомаха и в черния дроб.

Лечение

Зависи от тежестта и формата на хипертензивното състояние. Консервативното поведе-
ние включва постелен режим на бременната, за да се подобри кръвоснабдяването на матката,
свеждане до минимум приема на сол и вода, като за антихипертензивна терапия се използват най-често магнезиеви препарати и нефидипин. На хоспитализация подлежат бременни, неповлияващи се от амбулаторното лечение. Родоразрешението е единственият сигурен метод за повлияване на тежките форми на прееклампсия и еклампсия.

Как се измерва кръвното налягане и кога се смята за високо

За високо артериално налягане се смятат стойности над 140/90 mm Hg в две поредни измервания през 4–6 часа в седнало положение.

Повишено тегло

Една от причините, които предразполагат към хипертония, независимо от формата и тежестта на заболяването, е високата телесна маса на жената – преди и по време на бременността.