В месеца, посветен на борбата с рака на гърдата, е редно да поговорим по-обстойно по този въпрос – колкото деликатен, толкова и важен. Ракът на гърдата е сериозна диагноза, на която трябва да се обръща специално внимание и да се дава гласност. А защо трябва да чакаме, за да я чуем, когато можем просто да посещаваме редовно своя мамолог. Ракът на млечната жлеза е най-честото злокачествено заболяване сред жените в Европа. В България заболяват средно около 3500 жени годишно. Когато прочетохме тези цифри, сметнахме за необходимо да дадем яснота по темата. Срещнахме се с д-р Александрина Перчева, мамолог, тел. 0888 251 735. Ето какво отговори тя на въпросите ни.Д-р Перчева, в месеца, посветен на борбата с рака на гърдата, е редно да засегнем тази тема. Каква част от българките страдат от този проблем, преди да забременеят?

Младата възраст е време, в което не се очаква жената да се разболее от рак на гърдата. Заболяването засяга предимно жените след 40-годишна възраст и показва тенденция към нарастване във времето. В България ежегодно над 3800 жени чуват диагнозата рак на гърдата. Тази цифра е с тенденция към нарастване в световен мащаб. Поради тази причина се налага ранно диагностициране.
За ранна диагноза се приема рак на гърдата с размер на туморната формация до 2 см. В такъв сравнително ранен етап е по-малка вероятността от разпространение на болестта в други органи и системи.


Кои специалисти могат да поставят най-точна ранна диагноза?
Лекарите със специалност по образна диагностика са най-опитни в диагностицирането на възможно най-малък размер на туморната формация. За установяване на болестите на гърдата се използват ехограф, рентгенов апарат и при необходимост магнитен резонанс. Това са апарати, с които могат да работят само висококвалифицирани образни диагностици.

След преглед при образен диагностик и установяване на съмнителен участък каква е следващата крачка?
Следващата крачка е към хирург. При съмнителен участък хирурзите провеждат биопсия или по-разширена манипулация. Така получените тъкани се изследват от патоанатом, който поставя хистологичната диагноза.

Вярно ли е, че кърменето е вид профилактика срещу рака на гърдата?
Да, приема се, че раждалите и кърмилите жени се разболяват по-рядко от рак на гърдата. Рискови фактори са наднормено тегло, злоупотреба с алкохол, наследственост от близки роднини, слаба двигателна активност, хормонална терапия. Препоръката е жената да роди първото си дете до 30-годишна възраст.

След като жената вече е станала майка, колко често трябва да посещава мамолог?
Още през миналия век е създаден стандарт за диагностика на болестите на гърдата. В него се препоръчва жените да посещават квалифициран образен диагностик на 6 до 12 месеца. Добре е младите жени, от 25- до 30-годишна възраст, да посещават мамолог поне веднъж годишно.

В коя възраст жените са най-застрашени от болестта?
Ръст на рака на гърдата се отбелязва във втората половина от живота. След 40-годишна възраст се препоръчва провеждане на първа качествена мамография поради завишен риск от болестта. Мамографското изследване е „златен стандарт” за ранна диагностика на рака на гърдата.

Какво представлява мамографията?
Мамографията е рентгеново изследване на гърдите, проведено в поне две равнини. Така можем да открием възможно най-рано рака на гърдата. По тази причина и технологиите напредват – днес качествената мамография е дигиталната. Хубаво е, че в България има достатъчно дигитални апарати, три от които в София и още осем в големите градове.

Много жени се притесняват от т.нар. доброкачествени тумори на млечната жлеза – фиброаденоми или кисти. Има ли място за притеснение?
Това са доброкачествени изменения и следва да бъдат проследявани. При настъпване на промяна на формата и големината им, предстояща бременност или наследствен фактор в семейството добре е да бъдат отстранени оперативно. В медицината се работи екипно, което в нашата практика означава:
първо: опитен образен диагностик, който да може да вижда, документира и интерпретира образите с възможно най-малък размер, получени от апаратите за диагностика на гърдата; второ: опитен хирург, който да отстрани съмнителния участък от гърдата; трето: опитен патоанатом, който да постави точна хистологична диагноза.

При преглед на жена с импланти възможно ли е именно те да са причина за трудното диагностициране на евентуален проблем?
Преглеждането на жени с импланти изисква повече усилия от страна на специалиста. При съмнение за болест разполагаме и с магнитен резонас, който има много висока чувствителност и е метод на избор при жени с импланти. Тук е мястото да разсея един градски мит, че жени с импланти не могат да бъдат преглеждани. Не, това не е така!

Ако се наложи хирургична намеса, възможно ли е образуванията да бъдат отстранени, без да се наложи премахване на имплантите?
Тези решения се вземат от опитен хирург в стремеж към съхраняване на органите на жената.

Много млади жени не знаят по какъв начин да проверяват гърдите си за евентуални изменения. Какви са вашите препоръки?
Отново според стандартното поведение за ранна диагноза на рака на гърдата, ние, специалистите, препоръчваме жените да застават прави пред огледалото с разголени гърди веднъж месечно. Целта е жената да оглежда гърдите си в отражението и да потърси настъпила промяна в кожата, зърното, контурите, големината или формата на гърдите.
По време на къпане, в право положение, е добре с едната ръка да се опипа противоположната гърда и с лек натиск да се провери за нови уплътнения, бучки, грапавини, болка. Подобен самопреглед се препоръчва и в легнало положение.

Разговора проведе Даниела Граховска