В хола е тихо и децата са вперили поглед в телевизора – пъстри картини, весела музика, напрегнато действие. Мама и татко се борят с угризения на съвестта. Положението не е толкова страшно, когато филмите се избират грижливо и времето за гледане се ограничава.

Според специалистите от добрите филми децата учат много полезни неща – как да помагат на другарчетата си, как да споделят играчките си и куп други неща, важни за живота. Децата изучават нови светове, учат нови думи и разширяват познанията си за заобикалящия ги свят.

Експертите не пропускат да предупредят, че децата са в състояние да усвояват видяното едва след определена възраст. Чак след навършване на три години малките могат да разбират историите по телевизията и да следят действието. Въпреки това предаванията са интересни и за най-малките и защото те виждат как мама и татко непрекъснато са втренчени в таблетите си и им подражават.

Важно е да се ограничава времето за гледане на най-малките, за да им остава повече време за игри и контакти с другите деца, което е особено необходимо за развитието им.

Едва на около три години е целесъобразно да се оставят децата пред телевизора за около десет или най-много 20 минути при подходящи предавания за тяхната възраст.

В идеалния случай родителите гледат заедно с детето избраното предаване. Нерядко децата имитират видяното на екрана, особено ако посещават детска градина, или се оттеглят, когато не им е интересно. Едва след четвъртата година децата могат да правят разлика между видяното на екрана и реалността, която ги заобикаля. За целта са им необходими мама и татко, които могат да им обяснят непознатите случки. Ако малкото крие главата си зад възглавницата или запушва ушите си, това е знак, че видяното го плаши и не е подходящо за него.

Едва при пет-шестгодишните родителите може да разширят времето за гледане, но то не трябва за превишава 45 минути. Трябва да се знае, че медиите не са единственото средство за прекарване на времето, а само една от многото възможности. Децата не трябва да се оставят пред телевизора безконтролно. Понякога се налага да им се осигури занимание, но то не трябва да се проточва безкрайно.

Много важно е да има твърди уговорки с малките относно времето за гледане и съдържанието на предаването по телевизора. Те трябва да се спазват, за да не разчитат отрочетата на разсеяността на родителите.

Децата потъват във видяното и забравят света около себе си. Това развива фантазията им и ги учи да се справят с емоциите си. При това родителите трябва добре да наблюдават децата и да ги съпровождат при гледането. Ако след филма детето сънува кошмари, ясно е, че още не е дорасло за подобни филми. За заспиване трябва да се предпочита приказката, прочетена на детето от мама или татко, а не филмът от телевизора.