Какъв е рискът при поставяне на комбинирани ваксини?

Все по-рядко се наблюдават странични реакции при поставянето на всички ваксини. Стремежът на фирмите е да разработват максимално пречистени комбинирани препарати, които са по-щадящи за организма.