Д-р Антоанета Антонова, специалист по детски болести, Национално сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ – София

Тъкмо обратното


Много млади майки се безпокоят дали имунизирането с две ваксини ще натовари организма на детето им. За да се позволи ваксинирането на бебето в рамките на един ден с петвалентна (пентаксим) и допълнително със седем- (превенар) или с десетвалентна ваксина (синфлорикс), са правени задълбочени клинични проучвания. Установено е, че когато двете ваксини се поставят в един и същи момент, имунната система реагира по-добре. Тя се мобилизира и създава по-добър имунитет, отколкото когато имунизациите се правят през интервал от две седмици. Тези ваксини са щадящи за детския организъм. Единствено кокшлюшният компонент може да е малко по-алергизиращ, но и за това има съответните защити и няма никакъв повод за притеснение.