Eмоционалните потребности на партньорите представляват необходимост от любов. И тук ще си зададете въпросa… Какви са тези емоционални потребности? Отговорът е лесен: мъжете се нуждаят от доверие, приемане, признание, възхищение, одобрение и насърчаване. От своя страна жените се нуждаят от внимание, разбиране, уважение, преданост, утвърждаване и увереност.

Д-p Джoн Гpeй описва взaимooтнoшeниятa мeжду партньорите в книгата си „Мъжете са от Марс, жените – от  Венера". Той дава насоки как лесно да разберем защо партньорът ни може да сметне, че не го обичаме и как да подобриме взаимоотношенията си с другия, когато сме в безизходица. Признаването на емоционалните видове любов, от които преди всичко се нуждаят жените, не означава, че мъжете нямат потребност от тях. Те също се нуждаят от внимание, разбиране, уважение, преданост, утвърждаване и увереност. Мъжът може да приеме и оцени напълно потребностите от които се нуждае жената, едва след като първо са удовлетворени неговите основни потребности. По същия начин жената се нуждае от доверие, приемане, признание, възхищение, одобрение и насърчаване. Разбирането на основните видове любов, от които се нуждае нашият партньор, е тайната за подобряване на отношенията между мъжете и жените. Когато мъжът прояви внимание и разбиране, жената автоматично му отвръща с доверие и го приема такъв, какъвто е. Същото става и когато жената проявява доверие - мъжът автоматично ще започне да й отговаря с вниманието, което тя желае.

Д-p Джoн Гpeй описва следните практически вида любов:

1. Тя се нуждае от внимание, Той от доверие

Когато мъжът прояви интерес към чувствата на жената и сърдечна загриженост, тя чувства обичта и закрилата му. Като я накара да почувства, че за него тя е единствена, той успява да удовлетвори основната й потребност. Доверието й към него естествено се увеличава. Ако повярва на някого, жената става по-искрена и отзивчива към него. Когато жената проявява искреност и отзивчивост към мъжа, той получава усещането, че тя му вярва. Вярата в мъжа означава увереност, че той прави всичко възможно и се стреми да направи най-доброто за своята партньорка. Когато жената показва положително отношение към способностите и намеренията на мъжа, неговата основна потребност на любов е удовлетворена. Той автоматично става по-внимателен и грижовен към нейните чувства и потребности.

2. Тя се нуждае от разбиране, Той от приемане

Когато мъжът изслушва жената с внимание и съпричастност към проблемите й, без да дава преценки, тя чувства, че той я чува и разбира. Отношението на разбиране не предполага, че вече те познават мислите и чувствата на другия, на този етап само се набира информация и се потвърждава посланието. Колкото по-удовлетворена е потребността на жената да бъде чута и разбрана, толкова по-лесно е за нея да даде на мъжа това от което той се нуждае - чувството, че го приема. Когато жената приеме мъжа с обич такъв, какъвто е, без да се опитва да го промени, той вярва, че тя е искрена.Това нейно отношение към него потвърждава факта, че той е приет благосклонно, но не означава, че жената го смята за съвършен. То само показва, че тя не се опитва да го направи по-добър и му вярва, че ще извърши сам положителните промени у себе си. Когато мъжът чувства, че го приемат, за него става много по-лесно да изслуша жената и да й даде разбирането, от което тя се нуждае и което заслужава.

3. Тя се нуждае от уважение, Той от признание

Когато отношението на мъжа към жената показва, че той приема и дава приоритет на правата, желанията и потребностите й, тя чувства уважението му. Ако чрез поведението си той й покаже, че отчита нейните мисли и чувства, тя със сигурност ще се усеща уважавана. Конкретните прояви на уважение, като поднасянето на цветя и отбелязването на личните празници, са от съществено значение за удовлетворяване на любовната потребност на жената. Когато жената чувства, че мъжът я уважава, за нея става много по-лесно да му даде признанието, което той заслужава. Когато нежната половинка признае, че е получила лични придобивки и е извлякла полза от усилията на мъжа, той се чувства признат и оценен. Признанието е естествената реакция на подкрепата, която мъжът оказва на жената. Когато мъжът получи признание, той разбира, че усилията му не са били напразни и това го стимулира да даде още повече. Щом се почувства оценен, той автоматично получава насърчението и мотивацията да уважава още повече партньорката си.

4. Тя се нуждае от преданост, Той от възхищение

Когато мъжът дава приоритет на потребностите на жената и гордо поема задължението да я закриля и да изпълнява желанията й, той удовлетворява нейната любовна потребност. Жената разцъфва, когато се чувства обичана и единствена. Мъжът удовлетворява потребността й да бъде обичана, като дава приоритет на нейните чувства и потребности пред другите свои интереси, като работа, учение и почивка. Щом жената почувства, че заема основно място в живота на мъжа, тя съвсем естествено започва да му се възхищава. Тъй както жената има нужда да почувства предаността на мъжа, така и мъжът изпитва основна потребност да усеща възхищението на жената. Да се възхищавате на мъжа означава да го приемате с удивление, наслада и радостно одобрение. Мъжът чувства, че жената му се възхищава, когато е удивена от уникалните му способности и таланти – чувство за хумор, сила, упоритост, почтеност, честност, романтизъм, доброта, любов, разбиране и други старомодни добродетели. Когато мъжът усеща възхищението на жената, той чувства достатъчно сигурност за да й се посвети изцяло и да я обожава.

5. Тя се нуждае от утвърждаване, Той от одобрение

Когато мъжът не се противопоставя и не оспорва чувствата и желанията на жената, а ги приема и уважава, жената се чувства обичана. Това отношение на мъжа потвърждава правото й да се чувства така, както всъщност се чувства. Когато мъжът се научи как да накара жената да чувства неговото утвърждаващо отношение, той със сигурност ще получи одобрението, от което се нуждае. Дълбоко в себе си всеки мъж иска да бъде герой или рицар в блестящи доспехи в очите на жената. Признакът, че той е издържал изпита, е нейното одобрение. Одобрителното отношение на жената признава доброто у мъжа и изразява цялостно удовлетворение от него. Запомнете, че проявата на одобрение към мъжа не означава винаги да сте съгласна с него. Отношението на одобрение признава или търси добрите подбуди за неговите действия. Когато той получи одобрението, от което се нуждае, за него става по-лесно да признае значението на чувствата й.

6. Тя се нуждае от увереност, Той от насърчаване

Когато мъжът неколкократно прояви внимание, разбиране, уважение, утвърждаващо отношение и преданост към партньорката си, той удовлетворява основната й потребност от сигурност. Подобно отношение показва на жената, че чувствата му на обич са трайни. Обикновено мъжът погрешно смята, че щом веднъж е удовлетворил всички основни любовни потребности на жената и е създал у нея чувство на щастие и сигурност, тя трябва да разбере веднъж за винаги, че той я бича. Това не е така. За да удовлетвори основната любовна потребност, той трябва да помни, че е необходимо многократно да я уверява в чувствата си. По същия начин мъжът има нужда да бъде окуражаван. Проявата на доверие в неговите способности и характер дава на мъжа надежда и кураж. Когато отношението на жената изразява доверие, приемане, признание, възхищение и одобрение, то стимулира мъжа да покаже най-доброто от себе си. Насърчаването й го кара да й даде уверението за обич, от което тя се нуждае. Когато обаче жената не знае кои са неговите основни потребности и му дава грижовната си обич вместо обич на доверие, тя може несъзнателно да влоши отношенията помежду им.

Текст: Milenita May

*Използвана литература: „Мъжете са от Марс, жените - от Венера" от д-p. Джoн Гpeй