Д-Р ЕМИЛИЯ СТОИЛОВА, магистър лекар, завършила Медицински университет – София, със специалност ,,Анестезиология и интензивно лечение” през 2002 г. и има над 19-годишен опит в областта. Член е на Европейското дружеството по Анестезиология и Реанимация. Работила е като анестезиолог в УМБАЛ ,,Св. Екатерина”– София, при проф. Чирков, УМБАЛ ,,Св. Иван Рилски”– София, Клиника по неврохирургия (14 години), има опит и като анестезиолог-реаниматор при САГБАЛ ,,Д-р Щерев”, след което и в МЦ „БалканМед“. Към момента е анестезиолог в Mclinic, София.

Анестезията ще ви помогне да не чувствате болка и други неприятни усещания по време на интервенцията, която се извършва. Упойката може да се прилага по различни начини според вашето здравословно състояние (придружаващи забоявания, противопоказания, вид интервенция) и невинаги ще трябва да сте в безсъзнание. Според начините на прилагане използваме и различни видове упойки. При повечето хора думата анестезия се придружава от чувство на напрежение и страх. Това, че попадате в нова и непозната ситуация също допринася. Всеки вероятно има различни страхове, свързани с упойката, като това – да не се събуди по време на анестезията, да не почувства болка по време на интервенцията. За успокоение и сигурност преди операцията е важна срещата с анестезиолог, който ще ви разкаже за вида анестезия във вашата ситуация, както и за възможните рискове. Ще можете да обсъдите и изразите личен разговор страховете си, както и да намерите ценни отговори. Запознанството с анезстезилога и с детайлите от етапите на анестезия цели да отнеме част от тревожните мисли. При силно притеснени и изплашени пациенти може да се използват успокоителни средства. Колкото един пациент е по-добре информиран от лекуващите го лекари, толкова по-малко ще има усещането, че е беззащитен.

Видове упойки

В Mclinic се прилагат различни видове упойки според интервенцията и продължителност на същата. Съобразяваме се, но в границите на професионалното и с желанията на самите пациентки. Разнообразните опции, които имаме, ни дават възможност да приложим най-подходящата, най-правилната и безопасна анестезия за инетрвенцията. При едни оперативни вмешателства се използва регионална упойка, напр. спинална анестезия, която извършваме чрез инжектиране на анестетик в долната част на гърба и това дава възможност тази област да се обезболи, обездвижи в различна степен и вие да не изпитвате болка. Обикновено тази анестезия продължава около 2—3 ч. При спиналната упойка оставате будни. Друг вариант на анестезия, който използваме, е венозната – съответни медикаменти се въвеждат по венозен път, като продължителността се определя от ефекта на анестетика. При тази анестезия може да се съхрани собстеното дишане на пациента – за разлика от общата упойка. Тук пациентът заспива за кратко, след което се събужда (прилага се за краткотрайни интревенции).

Aнестезия при оперативна хистероскопия...

В този случай се прилага спиналната анестезия или иначе казано – вид местна анестезия, при която анестетик се въвежда в процеса на лумбална пункция в спиналното пространство и се блокира провеждането на нервните импулси. Преди операцията анестезиолог преценява вашето здравословно положение, наличието на придружаващи заболявания, приема на медикаменти, алергии и други параметри, описващи състоянието на пациента. Много важно е да се знае за приема на лекарствата, разреждащи кръвта. Извършването на анестезията може да стане в седнало или легнало положение. По време на поставяне е необходимо да няма движения от пациента и да се спазват инструкциите на анестезиолога. След преминаване на анестезията се възстановяват вашите сетивности – в това числото и чувството за болка.

Диагностична хистероскопия

Обикновено в този случай на пациентката се прави подготовка – разговор, поставяне на венозен път, но до анестезия се прибягва при желание на самата жена поради нисък праг на болка или не добър спомен от предишна такава манипулация.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ КАНАЛА НА 9 МЕСЕЦА ВЪВ VIBER

Винаги анестезиологът е подготвен с медикаменти, мониторинг и при нужда прилага съответните медикаменти. Консултации преди обезоболяване Преди провеждане на обезбояване или каквато е да е манипулация с анестезия е необходима среща с анестезиолог, за да обсъдите вида анестезия, дали тя е подходяща за вас, а при наличие на варианти ще ви се помогне да изберете правилната анестезия. Ще обсъдите рисковете от упойката, а също медицинските проблеми, които имате, както и специфичните за вас рискове. Необходимо е извършване на физикален преглед и попълване на въпросник.

Важно ли е спокойствието

Изхода на една операция зависи не само от майсторството, знанията на хирурга и анестезиолога, но и от много други фактори. Частично успешността зависи и от пациента – неговата подготовка и психическа нагласа. Стресът е неспецифична реакция на тялото на всяко поставено пред него изискване за преустойство и се осъществява на база биохична преустройка. Стресът не е просто нервно напрежение и се приема, че 75% от физическите заболявания се дължат именно на него. Всеки стрес увеличава нивата на хормоните адреналин и кортизол, което води до покачване на сърдечна честота и артериално налягане. Това налага използавнето на премедикация (предварително лекарствено лечение) за плавно и постепенно, безопасно въвеждане и поддържане на анестезия.

Анестезиологът отново в действие

Както вече знаете, ролята на този специалист е свързана с пълните предоперативни, периоперативни и постоперативни грижи за пациента. Той има отношение към анестезията, интензивната терапия, неотложната медицина, обезболяването. Това е човекът, който започва и завършва операцията, грижейки се през цялото време за всички жизнени показатели. След събуждането на пациента и възстановяването на съзнание, рефлексите и при нормални жизнени показатели, той бива преведен в постоперативен сектор, където пак анестезиолозите са хората, които полагат дължимите грижи.

Алергии

При анамнестични данни за алергия се назначава тестуване предоперативно към най-често използваните анестетици и обезболяващи. Тестуването това са кожно-алергични проби, които се отчитат през точно определен интервал. Обикновено пациентите прожедат няколко дни преди интервенцията подготовка с противоалергични медикаменти. Разбира се, че при положителен резултат – съответният препарат не се използва.

Да се събудим неочаквано?

Това не може да се случи при стриктен контрол. По време на анестезия се проследяват всички важни параметри, които се отчитат от анестезиолога и във всеки момент той е знае какво е състоянието на пациента и дълбочината на анестезията.

ЗА ФИНАЛ

Обръщам се най-вече към дамите – нашите настоящи и бъдещи пациенти в Mclinic – доверете се на екипа, не се притеснявайте да задавате въпроси, винаги се стремете към информиран избор и се грижете отговорно за своето здраве.