Ако имате дете – независимо дали по-малко, или по-голямо, вероятно сте били свидетели на не една и две прояви на агресия. Тогава възниква въпросът каква може да е причината и дали вие като родител не сте провокирали подобно поведение, дори неволно. В следващите редове ще се опитаме да отговорим на въпроса какви могат да бъдат причините за детската агресия. А ето и някои от възможните отговори:

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ 

Предродилни фактори

Според някои изследвания, ако бременната жена е употребявала алкохол или пък е била страстен пушач, това може да доведе до развитие на хиперактивно поведение или агресия в по-късен етап от живота на детето. Възможно е дори детето да преживява и чести смени на настроението. Вероятната причина може би се корени във веществата, които се отделят при употребата на цигари и алкохол и тяхното влияние върху развитието на мозъка на плода. Негативни ефекти може да има и насилието върху жената по време на бременност. Това може да засегне невротрансмитерите ѝ, което може да доведе и до промени в развиващия се мозък на плода, който носи. Полът може да повлияе на типа агресия, който детето проявява. Момичетата са по-склонни на агресивно поведение във взаимоотношенията или пък в социален аспект, докато при момчетата, агресията е по-скоро изразена на физическо ниво.

Фактори на средата 

Обърнете внимание на средата, в която расте вашето дете. Ако то е пряк участник и свидетел на насилие, вероятността то самото да стане насилник е голяма. Имайте предвид, че влиянието на медиите, филмите и рекламите също може да има негативен ефект. Опитайте се да ограничите агресията, идваща от телевизионни филми, предавания, социални мрежи, видео игри и т. н. Внимателно изследвайте и неговата социална сфера – приятели, съученици, съседи.

Източник: https://www.bgonair.bg/