Ако попаднем в ситуация нашето дете не е прието и записано в заведение на държавна издръжка, то като родители имаме възможност да се възползваме от трета година неплатен отпуск без да рискуваме да загубим работата си, обясняват експертите.

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ 

По закон тази "трета година майчинство“ се изразява като шест месеца неплатен отпуск за всеки един от родителите на детето, като единият родител има право да преотстъпи своите 6 месеца на другия родител и с негово съгласие отглеждащият детето родител да използва 12 месеца неплатен отпуск без да има риск от прекратяване на трудовите правоотношения.

Отпускът може да се използва наведнъж или на части

Когато се ползва на части, продължителността му не може да бъде по-малка от 5 работни дни. Родителите, решили да се възползват от това право, трябва да уведомят работодателя си най-малко 10 работни дни предварително. 

Спряха разследването за разменените бебета в 'Шейново'

Разбира се, в тази ситуация не получаваме обезщетения за отглеждане на дете, но пък работната ни позиция се пази до завръщането ни на работа след изтичане на 12 месеца неплатен отпуск, което ни дава възможност да прекараме още една година, грижейки се за детето си.

Много важен момент е да сме информирани, че времето през което се ползва неплатен отпуск от 12 месеца по тази точка от закона, се счита за трудов стаж.

Източник: https://www.plovdiv24.bg/