Една африканска поговорка гласи: „Необходимо е цяло село, за да се отгледа едно дете.“ Това до голяма степен отразява посланието на кампанията по повод Световната седмица на кърменето тази година. Родителите се сблъскват с множество предизвикателства, за да осигурят най-добрата грижа за своето дете по време на бременността и около раждането. Продължаващата грижа за бебето и детето на следващите етапи е също толкова жизненоважна. Много участници съставляват „топлата верига на подкрепа на кърменето“ – в системата за здравни услуги, общността, работните места – и на всеки етап майките имат нужда от адекватна подкрепа от всички тях, за да могат да кърмят оптимално.

Кога бебето започва ясно да разпознава мама?

Въпреки постигнати напредък, в постпандемичната 2022 година геополитическите конфликти допълнително разшириха и задълбочиха неравенствата, водещи до несигурност в прехраната на все повече хора. Ограниченият капацитет на здравната система доведе до допълнително влошаване на подкрепата за кърменето, а таргетираните действия на индустрията на производителите на млека за кърмачета продължи да влияе негативно на решенията на родителите за начина на хранене на техните бебета.

За 30-ти път Световния алианс за подкрепа на кърменето (The World Alliance for Breastfeeding Action - WABA) организира през тази година глобалната кампания, която има за цел да информира  и да ангажира обществото и ключовите участници, да инициира и да насърчава действия в подкрепа на кърменето. Членове на Алианса са Световната здравна организация (СЗО), УНИЦЕФ, Международната конфедерация на акушерките, Международната организация на труда, неправителствени организации в подкрепа на кърменето и др. Програмния документ на кампанията може да видите преведен на български тук.

В ключовите послания на кампанията под мотото „Да се застъпим за кърменето – обучение и подкрепа“ са формулирани актуалните проблеми и са заложени решенията за тях:

v  За да се ПОДГОТОВЯТ за кърменето, родителите се нуждаят от обучение и предварително консултиране и съвети за кърмене както от здравните служби, така и в общността.

Ø  Медицинските специалисти могат да работят заедно с представители на общността, за да се гарантира, че родителите получават последователна и цялостна информация в пренаталния период.

БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ОБЩНОСТТА НА 9 МЕСЕЦА ВЪВ VIBER

v  За да ЗАПОЧНАТ кърменето, майките се нуждаят от ориентирана към техните нужди грижа по време на раждането и контакт „кожа до кожа“ под компетентно ръководство веднага след това.

Ø   Предварително и продължаващо обучение трябва да гарантира, че здравните работници имат необходимата компетентност. 

v  За УСТАНОВЯВАНЕ на кърменето след раждането трябва да има консултиране за кърмене в родилното заведение и след изписването.

Ø  Необходима е тясна комуникация между различните участници в здравната система и общността, за да се осигури непрекъснатост и последователност в консултирането за кърмене в този критичен момент.

v  За ПОДДЪРЖАНЕ на кърменето родителите се нуждаят от контакти с консултанти по кърмене поне през първата година, а ако е възможно, и по-дълго.

Ø  Участниците в здравната грижа и в общността от „топлата верига“ трябва да организират тези контакти между съответните услуги с подходящи препоръки, когато е необходимо.

v  За ЗАЩИТА на кърменето всички участници в „топлата верига“ трябва да бъдат свободни от търговското влияние на заместителите на кърмата и производителите и дистрибуторите на шишета за хранене.

Ø  Те трябва да бъдат обучени относно своите отговорности съгласно Кодекса за разпространение на заместителите на кърма, за да се гарантира, че родителите вземат безпристрастни информирани решения.

v  За да се ЗАСТЪПИМ за кърменето и да постигнем глобалната цел за кърменето, капацитетът на всички участници в „топлата верига на подкрепа“ трябва да бъде укрепен.

Ø  Правителствата и вземащите решения трябва да инвестират в образование и подкрепа за кърменето, за да създадат благоприятна среда за семействата с бебета.

В България Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ (НАПК) е една от основните организации, отбелязващи Световната седмица на кърменето и от 1 до 7 август традиционно организира събития в подкрепа на кърменето за настоящи и бъдещи родители. Тук можете да намерите програмата от събития на НАПК за тазгодишната кампания.