Българската асоциация по дермато-онкология (БАДО) ще проведе Ден на пациентите с онкологични кожни заболявания под надслов: „Меланомно общество в обществото“.

Форумът ще се проведе на 23 юли 2022 г., събота, от 10:00 часа в зала „Средец“, хотел „Балкан“, гр. София. На него д-р Стаменов – ръководител на сектора по репродуктивна медицина в МБАЛ „Надежда“, ще изнесе презентация за възможностите за запазване на фертилитета при пациенти с малигнен меланом с основни акценти върху следните теми:

·       Защо е необходимо да мислим за съхраняване на фертилитета при малигнен меланом;

·       Какви са възможностите за запазване на репродукцията при това заболяване;

·       Меланом и бременност – какво трябва да знае бременната жена, ако е с новодиагностициран карцином;

·       Онкологично лечение при бременни пациентки с меланом.

Денят на пациента, организиран от БАДО, ще срещне пациенти с малигнен меланом и техни близки с водещи специалисти в областта на лечението на заболяването, учени-медици, психолози, експерти по здравни грижи и други. Целта е всички заедно да се запознаят с най-новите терапии и иновативни методи за лечение, възможностите за диагностика, запазване и изпълнение на репродуктивните функции на пациенти с меланом, психосоциална подкрепа и водене на пълноценен социален живот след диагнозата.

Навременната грижа - ключът към успешната бременност

Мисията на медиците в организацията е и да запознаят хората с възможностите за превенция, с пътя на пациента с поставена вече диагноза и да отговорят на въпросите, които болните и техните семейства си задават. Според медицинските специалисти от асоциацията такива срещи са важни както за пациентите с онкологични кожни заболявания и техните близки, така и за лекарите в областта, защото им дават възможност да се опознаят взаимно и заедно да обсъдят темите, които са важни за хората.